Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,90 1 622,3 94,8 0,0
2 49,31 1 539,7 0,0 349,7
3 47,52 1 729,7 0,0 655,1
4 46,10 1 621,7 0,0 511,3
5 46,70 1 588,0 0,0 449,3
6 49,65 1 414,4 0,0 264,9
7 59,70 1 810,0 0,0 347,0
8 71,97 2 292,2 0,0 743,9
9 66,43 2 606,6 0,0 982,5
10 68,75 2 268,6 0,0 851,9
11 68,00 2 398,8 0,0 774,4
12 69,29 2 395,3 0,0 669,1
13 69,91 2 445,8 0,0 654,8
14 68,00 2 406,5 0,0 616,4
15 65,99 2 293,9 0,0 505,8
16 66,60 2 256,0 0,0 447,2
17 70,00 2 202,8 0,0 584,6
18 71,94 2 352,8 0,0 928,4
19 76,19 2 309,0 0,0 969,7
20 79,40 2 464,6 0,0 938,6
21 79,98 2 690,8 0,0 891,3
22 78,17 2 445,8 0,0 956,8
23 69,15 2 283,6 0,0 709,7
24 59,53 1 652,9 0,0 157,1
Celkem 51 091,8 94,8 14 959,5
SPOT MARKET INDEX -  06.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 64,67 32,17 nárůst
PEAK LOAD 70,04 48,86 nárůst
OFFPEAK LOAD 59,31 16,73 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 091,8
PEAK LOAD 28 400,7
OFFPEAK LOAD 22 691,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)