Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 26,59 1 649,4 129,0 0,0
2 24,14 1 610,2 129,0 0,0
3 19,24 1 537,8 129,0 0,0
4 14,99 1 657,3 129,0 0,0
5 16,00 1 525,1 129,0 0,0
6 23,55 1 609,2 129,0 0,0
7 38,09 2 851,4 1 700,0 0,0
8 47,54 3 120,1 1 700,0 0,0
9 56,00 3 045,2 1 700,0 0,0
10 47,97 3 091,9 1 700,0 0,0
11 55,00 3 049,1 1 700,0 0,0
12 60,00 3 076,4 1 700,0 0,0
13 62,00 3 101,5 1 700,0 0,0
14 58,80 3 075,1 1 700,0 0,0
15 56,00 2 908,1 1 700,0 0,0
16 57,20 2 894,5 1 700,0 0,0
17 54,00 2 895,2 1 700,0 0,0
18 53,00 2 865,1 1 700,0 0,0
19 56,34 2 992,6 1 700,0 0,0
20 59,93 2 933,1 1 700,0 0,0
21 60,09 3 012,7 1 700,0 0,0
22 59,51 3 041,1 1 700,0 0,0
23 57,00 2 952,1 1 700,0 0,0
24 52,01 2 609,7 1 696,0 0,0
Celkem 63 103,9 31 370,0 0,0
SPOT MARKET INDEX -  10.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,46 19,90 pokles
PEAK LOAD 56,35 11,84 pokles
OFFPEAK LOAD 36,56 29,80 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 103,9
PEAK LOAD 35 927,8
OFFPEAK LOAD 27 176,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)