Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 52,22 10,98 pokles 51 922,5 pokles
PEAK LOAD 51,15 17,65 pokles 32 835,8 pokles
OFFPEAK LOAD 53,29 3,48 pokles 19 086,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,58 1 537,4 250,3 0,0
2 51,56 1 523,2 0,0 22,6
3 49,60 1 550,8 0,0 11,7
4 48,30 1 724,6 0,0 154,1
5 47,77 1 644,8 0,0 43,3
6 48,20 1 578,9 0,0 94,0
7 48,45 1 423,0 0,0 59,6
8 51,30 1 395,0 0,0 11,1
9 53,89 1 743,9 0,0 94,6
10 55,00 2 566,7 1 620,8 0,0
11 53,20 2 886,0 1 700,0 0,0
12 52,03 2 933,7 1 700,0 0,0
13 49,76 3 162,0 1 700,0 0,0
14 45,23 3 145,3 1 700,0 0,0
15 43,89 3 190,6 1 700,0 0,0
16 44,69 3 047,5 1 700,0 0,0
17 46,04 2 881,0 1 700,0 0,0
18 51,14 2 679,8 1 700,0 0,0
19 57,50 2 299,9 1 654,9 0,0
20 61,39 2 299,4 1 649,9 0,0
21 62,70 1 654,1 7,8 0,0
22 61,97 1 612,0 0,0 79,3
23 60,22 1 616,1 103,6 0,0
24 54,80 1 826,8 48,2 0,0
Celkem 51 922,5 18 935,5 570,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)