Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,58 1 537,4 250,3 0,0
2 51,56 1 523,2 0,0 22,6
3 49,60 1 550,8 0,0 11,7
4 48,30 1 724,6 0,0 154,1
5 47,77 1 644,8 0,0 43,3
6 48,20 1 578,9 0,0 94,0
7 48,45 1 423,0 0,0 59,6
8 51,30 1 395,0 0,0 11,1
9 53,89 1 743,9 0,0 94,6
10 55,00 2 566,7 1 620,8 0,0
11 53,20 2 886,0 1 700,0 0,0
12 52,03 2 933,7 1 700,0 0,0
13 49,76 3 162,0 1 700,0 0,0
14 45,23 3 145,3 1 700,0 0,0
15 43,89 3 190,6 1 700,0 0,0
16 44,69 3 047,5 1 700,0 0,0
17 46,04 2 881,0 1 700,0 0,0
18 51,14 2 679,8 1 700,0 0,0
19 57,50 2 299,9 1 654,9 0,0
20 61,39 2 299,4 1 649,9 0,0
21 62,70 1 654,1 7,8 0,0
22 61,97 1 612,0 0,0 79,3
23 60,22 1 616,1 103,6 0,0
24 54,80 1 826,8 48,2 0,0
Celkem 51 922,5 18 935,5 570,3
SPOT MARKET INDEX -  18.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,22 10,98 pokles
PEAK LOAD 51,15 17,65 pokles
OFFPEAK LOAD 53,29 3,48 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 922,5
PEAK LOAD 32 835,8
OFFPEAK LOAD 19 086,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)