Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 60,07 20,28 nárůst 51 634,1 nárůst
PEAK LOAD 64,66 35,67 nárůst 27 670,1 nárůst
OFFPEAK LOAD 55,48 6,24 nárůst 23 964,0 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,40 1 852,0 627,1 0,0
2 47,40 1 863,1 540,4 0,0
3 46,90 1 911,8 500,6 0,0
4 45,91 1 935,3 470,0 0,0
5 45,60 1 871,6 313,7 0,0
6 48,09 1 641,9 257,1 0,0
7 56,63 1 855,0 0,0 56,2
8 63,88 2 193,6 0,0 18,1
9 66,55 2 163,8 87,9 0,0
10 67,00 2 458,8 74,7 0,0
11 65,23 2 574,2 69,8 0,0
12 64,40 2 397,8 0,0 146,3
13 65,06 2 456,7 0,0 109,9
14 63,00 2 400,1 0,0 36,0
15 61,00 2 401,2 16,0 0,0
16 62,85 2 287,3 0,0 131,3
17 62,88 2 188,9 0,0 185,5
18 64,00 2 102,9 0,0 327,9
19 65,89 2 083,5 0,0 413,3
20 68,10 2 154,9 0,0 315,2
21 69,52 2 387,0 195,9 0,0
22 68,00 2 259,3 0,0 179,1
23 65,88 2 270,3 160,2 0,0
24 58,50 1 923,1 184,0 0,0
Celkem 51 634,1 3 497,4 1 918,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)