Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,58 2 370,6 300,4 0,0
2 50,10 2 269,4 161,7 0,0
3 48,38 2 355,4 413,6 0,0
4 47,80 2 266,1 431,2 0,0
5 47,64 2 203,5 437,0 0,0
6 50,04 2 288,3 0,0 24,0
7 57,70 2 059,7 111,6 0,0
8 64,90 2 360,1 0,0 328,7
9 68,00 2 214,9 0,0 367,9
10 68,06 2 990,8 1 556,5 0,0
11 65,77 3 044,7 1 700,0 0,0
12 65,00 3 168,3 1 700,0 0,0
13 68,00 3 185,3 1 700,0 0,0
14 56,54 3 147,2 1 700,0 0,0
15 48,25 3 053,7 1 700,0 0,0
16 50,07 3 039,1 1 700,0 0,0
17 52,97 3 134,9 1 700,0 0,0
18 56,01 2 944,1 1 700,0 0,0
19 61,67 2 901,2 1 700,0 0,0
20 64,53 2 867,6 1 700,0 0,0
21 67,53 2 052,4 9,0 0,0
22 67,38 2 951,9 1 700,0 0,0
23 63,96 2 342,8 0,0 0,0
24 56,77 2 388,4 0,0 7,4
Celkem 63 600,4 22 121,0 728,0
SPOT MARKET INDEX -  24.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,28 15,74 pokles
PEAK LOAD 60,41 20,51 pokles
OFFPEAK LOAD 56,15 9,93 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 600,4
PEAK LOAD 35 691,8
OFFPEAK LOAD 27 908,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)