Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.08.2018

SPOT MARKET INDEX -  24.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 58,28 15,74 pokles 63 600,4 pokles
PEAK LOAD 60,41 20,51 pokles 35 691,8 pokles
OFFPEAK LOAD 56,15 9,93 pokles 27 908,6 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 24.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,58 2 370,6 300,4 0,0
2 50,10 2 269,4 161,7 0,0
3 48,38 2 355,4 413,6 0,0
4 47,80 2 266,1 431,2 0,0
5 47,64 2 203,5 437,0 0,0
6 50,04 2 288,3 0,0 24,0
7 57,70 2 059,7 111,6 0,0
8 64,90 2 360,1 0,0 328,7
9 68,00 2 214,9 0,0 367,9
10 68,06 2 990,8 1 556,5 0,0
11 65,77 3 044,7 1 700,0 0,0
12 65,00 3 168,3 1 700,0 0,0
13 68,00 3 185,3 1 700,0 0,0
14 56,54 3 147,2 1 700,0 0,0
15 48,25 3 053,7 1 700,0 0,0
16 50,07 3 039,1 1 700,0 0,0
17 52,97 3 134,9 1 700,0 0,0
18 56,01 2 944,1 1 700,0 0,0
19 61,67 2 901,2 1 700,0 0,0
20 64,53 2 867,6 1 700,0 0,0
21 67,53 2 052,4 9,0 0,0
22 67,38 2 951,9 1 700,0 0,0
23 63,96 2 342,8 0,0 0,0
24 56,77 2 388,4 0,0 7,4
Celkem 63 600,4 22 121,0 728,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)