Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,57 1 641,7 0,0 31,4
2 47,00 1 854,3 0,0 144,2
3 45,20 1 851,8 0,0 334,5
4 43,08 2 113,1 0,0 563,1
5 43,26 2 303,3 0,0 717,2
6 42,97 2 464,8 0,0 863,5
7 42,76 2 433,0 0,0 737,0
8 44,46 1 846,0 0,0 355,4
9 46,68 1 507,7 0,0 50,6
10 47,31 1 811,8 33,4 0,0
11 48,79 2 078,2 122,0 0,0
12 47,09 2 163,3 22,0 0,0
13 44,75 2 253,0 22,0 0,0
14 43,30 2 260,3 0,0 4,4
15 40,32 2 149,7 0,0 68,5
16 42,19 2 195,8 0,0 91,5
17 46,00 2 220,4 0,0 145,8
18 48,68 1 937,0 0,0 151,5
19 58,10 1 875,3 0,0 240,3
20 64,50 1 885,0 0,0 320,9
21 66,84 2 009,8 0,0 160,0
22 66,45 1 879,7 0,0 597,8
23 64,02 1 948,0 0,0 592,6
24 57,73 1 841,7 0,0 526,8
Celkem 48 524,7 199,4 6 697,0
SPOT MARKET INDEX -  26.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,67 9,31 pokles
PEAK LOAD 48,14 12,19 pokles
OFFPEAK LOAD 51,20 6,43 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 48 524,7
PEAK LOAD 24 337,5
OFFPEAK LOAD 24 187,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)