Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,90 1 874,7 0,0 271,6
2 37,46 2 030,8 0,0 621,4
3 31,55 1 835,2 0,0 567,1
4 29,66 1 531,2 0,0 475,5
5 30,07 1 437,5 0,0 365,8
6 40,01 1 805,6 0,0 506,6
7 49,22 1 970,8 0,0 45,3
8 58,08 2 443,3 174,4 0,0
9 59,75 2 498,6 173,8 0,0
10 59,75 2 696,1 136,6 0,0
11 57,37 2 696,6 115,0 0,0
12 54,05 3 029,8 15,0 0,0
13 49,80 2 888,9 16,0 0,0
14 46,60 2 971,1 15,0 0,0
15 45,77 2 892,0 17,0 0,0
16 46,40 2 725,8 19,0 0,0
17 50,50 2 489,3 20,0 0,0
18 57,70 2 466,7 121,0 0,0
19 64,01 2 090,2 0,0 140,7
20 67,31 2 146,6 0,0 115,3
21 70,68 2 648,3 203,0 0,0
22 66,57 2 120,8 0,0 285,3
23 63,73 2 026,5 0,0 181,5
24 57,16 1 797,6 18,3 0,0
Celkem 55 114,0 1 044,1 3 576,1
SPOT MARKET INDEX -  27.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,46 3,60 nárůst
PEAK LOAD 54,92 14,08 nárůst
OFFPEAK LOAD 48,01 6,23 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 55 114,0
PEAK LOAD 31 591,7
OFFPEAK LOAD 23 522,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)