Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 51,46 3,60 nárůst 55 114,0 nárůst
PEAK LOAD 54,92 14,08 nárůst 31 591,7 nárůst
OFFPEAK LOAD 48,01 6,23 pokles 23 522,3 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,90 1 874,7 0,0 271,6
2 37,46 2 030,8 0,0 621,4
3 31,55 1 835,2 0,0 567,1
4 29,66 1 531,2 0,0 475,5
5 30,07 1 437,5 0,0 365,8
6 40,01 1 805,6 0,0 506,6
7 49,22 1 970,8 0,0 45,3
8 58,08 2 443,3 174,4 0,0
9 59,75 2 498,6 173,8 0,0
10 59,75 2 696,1 136,6 0,0
11 57,37 2 696,6 115,0 0,0
12 54,05 3 029,8 15,0 0,0
13 49,80 2 888,9 16,0 0,0
14 46,60 2 971,1 15,0 0,0
15 45,77 2 892,0 17,0 0,0
16 46,40 2 725,8 19,0 0,0
17 50,50 2 489,3 20,0 0,0
18 57,70 2 466,7 121,0 0,0
19 64,01 2 090,2 0,0 140,7
20 67,31 2 146,6 0,0 115,3
21 70,68 2 648,3 203,0 0,0
22 66,57 2 120,8 0,0 285,3
23 63,73 2 026,5 0,0 181,5
24 57,16 1 797,6 18,3 0,0
Celkem 55 114,0 1 044,1 3 576,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)