Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 65,69 27,65 nárůst 55 597,7 nárůst
PEAK LOAD 70,99 29,26 nárůst 31 566,3 pokles
OFFPEAK LOAD 60,39 25,79 nárůst 24 031,4 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,50 1 597,9 134,9 0,0
2 48,00 1 570,1 0,0 253,9
3 47,50 1 904,9 0,0 562,5
4 47,50 1 897,4 0,0 598,5
5 47,64 1 819,8 0,0 466,0
6 51,31 1 704,4 0,0 324,1
7 63,76 2 173,4 0,0 665,9
8 69,44 2 324,0 0,0 783,7
9 73,08 2 350,0 0,0 782,5
10 73,50 2 439,0 0,0 836,8
11 70,00 2 447,1 0,0 592,9
12 68,50 2 772,5 1 192,9 0,0
13 66,02 2 938,3 1 431,6 0,0
14 63,26 2 961,1 1 482,6 0,0
15 64,60 2 913,6 1 474,4 0,0
16 66,54 2 718,2 1 421,9 0,0
17 68,64 2 462,0 1 224,8 0,0
18 74,30 2 444,4 0,0 913,5
19 78,81 2 598,8 0,0 914,1
20 84,60 2 521,3 0,0 716,4
21 85,50 2 293,5 0,0 826,9
22 78,26 2 480,4 0,0 1 273,4
23 71,30 2 255,4 0,0 687,8
24 64,92 2 010,2 0,0 176,8
Celkem 55 597,7 8 363,1 11 375,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)