Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,50 1 597,9 134,9 0,0
2 48,00 1 570,1 0,0 253,9
3 47,50 1 904,9 0,0 562,5
4 47,50 1 897,4 0,0 598,5
5 47,64 1 819,8 0,0 466,0
6 51,31 1 704,4 0,0 324,1
7 63,76 2 173,4 0,0 665,9
8 69,44 2 324,0 0,0 783,7
9 73,08 2 350,0 0,0 782,5
10 73,50 2 439,0 0,0 836,8
11 70,00 2 447,1 0,0 592,9
12 68,50 2 772,5 1 192,9 0,0
13 66,02 2 938,3 1 431,6 0,0
14 63,26 2 961,1 1 482,6 0,0
15 64,60 2 913,6 1 474,4 0,0
16 66,54 2 718,2 1 421,9 0,0
17 68,64 2 462,0 1 224,8 0,0
18 74,30 2 444,4 0,0 913,5
19 78,81 2 598,8 0,0 914,1
20 84,60 2 521,3 0,0 716,4
21 85,50 2 293,5 0,0 826,9
22 78,26 2 480,4 0,0 1 273,4
23 71,30 2 255,4 0,0 687,8
24 64,92 2 010,2 0,0 176,8
Celkem 55 597,7 8 363,1 11 375,7
SPOT MARKET INDEX -  28.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 65,69 27,65 nárůst
PEAK LOAD 70,99 29,26 nárůst
OFFPEAK LOAD 60,39 25,79 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 55 597,7
PEAK LOAD 31 566,3
OFFPEAK LOAD 24 031,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)