Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.09.2018

SPOT MARKET INDEX -  08.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 49,98 19,71 pokles 56 929,6 pokles
PEAK LOAD 47,97 27,71 pokles 30 205,5 pokles
OFFPEAK LOAD 51,99 10,59 pokles 26 724,1 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 08.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,40 2 324,9 554,0 0,0
2 48,40 2 349,0 630,0 0,0
3 46,50 2 378,8 630,0 0,0
4 45,00 2 285,5 479,6 0,0
5 44,61 2 291,8 629,0 0,0
6 45,40 2 212,1 632,0 0,0
7 48,35 2 215,7 362,0 0,0
8 50,50 2 329,1 312,0 0,0
9 51,19 1 880,4 213,0 0,0
10 50,58 1 976,1 211,0 0,0
11 49,50 2 192,7 111,0 0,0
12 45,76 3 237,1 1 700,0 0,0
13 40,80 3 282,7 1 700,0 0,0
14 36,30 3 450,3 1 700,0 0,0
15 35,20 3 538,6 1 700,0 0,0
16 41,28 2 617,6 67,0 0,0
17 46,00 2 373,0 67,0 0,0
18 52,80 1 760,4 167,0 0,0
19 60,50 1 883,2 167,0 0,0
20 65,71 2 013,4 167,0 0,0
21 68,63 1 992,2 142,0 0,0
22 62,95 1 969,4 145,0 0,0
23 58,88 1 992,4 0,0 79,2
24 53,28 2 383,2 0,0 298,4
Celkem 56 929,6 12 485,6 377,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)