Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,50 2 947,4 1 700,0 0,0
2 39,00 2 314,7 0,0 15,5
3 39,48 2 781,5 0,0 374,8
4 38,20 2 768,7 0,0 407,4
5 38,93 2 309,6 0,0 1,7
6 45,56 3 291,3 1 700,0 0,0
7 61,00 3 241,5 1 700,0 0,0
8 69,74 3 365,6 1 700,0 0,0
9 70,01 3 359,2 1 700,0 0,0
10 64,56 3 174,2 1 700,0 0,0
11 59,50 3 266,4 1 700,0 0,0
12 54,51 3 257,5 1 700,0 0,0
13 49,01 3 304,9 1 700,0 0,0
14 45,18 3 314,5 1 700,0 0,0
15 44,40 3 314,3 1 700,0 0,0
16 43,24 3 234,6 1 700,0 0,0
17 45,00 3 164,1 1 700,0 0,0
18 52,07 2 853,3 1 700,0 0,0
19 62,44 3 041,0 1 700,0 0,0
20 68,61 3 265,5 1 700,0 0,0
21 65,66 3 334,7 1 700,0 0,0
22 57,70 2 940,2 1 700,0 0,0
23 51,52 2 946,5 1 700,0 0,0
24 47,57 3 032,1 1 700,0 0,0
Celkem 73 823,3 34 000,0 799,4
SPOT MARKET INDEX -  28.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,22 2,23 pokles
PEAK LOAD 54,88 6,94 pokles
OFFPEAK LOAD 49,57 3,59 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 823,3
PEAK LOAD 38 549,5
OFFPEAK LOAD 35 273,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)