Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.10.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 67,08 31,97 nárůst 76 411,7 nárůst
PEAK LOAD 72,07 35,78 nárůst 40 502,2 nárůst
OFFPEAK LOAD 62,10 27,83 nárůst 35 909,5 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,80 2 850,9 0,0 580,2
2 52,69 2 985,4 0,0 989,7
3 47,00 3 165,7 0,0 1 057,0
4 43,30 3 193,5 0,0 841,2
5 45,60 3 240,6 0,0 705,4
6 53,50 2 616,8 0,0 140,9
7 73,13 3 044,0 57,7 0,0
8 87,18 3 298,0 125,0 0,0
9 88,00 3 435,7 85,0 0,0
10 81,78 3 423,2 85,0 0,0
11 71,70 3 353,3 87,0 0,0
12 66,60 3 623,5 89,0 0,0
13 60,00 3 807,5 88,0 0,0
14 55,10 3 616,0 90,0 0,0
15 55,40 3 444,2 95,0 0,0
16 59,40 3 228,5 100,0 0,0
17 66,81 2 910,1 103,0 0,0
18 76,96 3 002,2 104,0 0,0
19 86,00 3 158,1 105,0 0,0
20 97,10 3 499,9 101,0 0,0
21 86,72 3 292,4 129,0 0,0
22 76,00 2 911,1 138,0 0,0
23 66,25 2 733,8 26,4 0,0
24 56,00 2 577,3 0,0 92,8
Celkem 76 411,7 1 608,1 4 407,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)