Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,80 2 850,9 0,0 580,2
2 52,69 2 985,4 0,0 989,7
3 47,00 3 165,7 0,0 1 057,0
4 43,30 3 193,5 0,0 841,2
5 45,60 3 240,6 0,0 705,4
6 53,50 2 616,8 0,0 140,9
7 73,13 3 044,0 57,7 0,0
8 87,18 3 298,0 125,0 0,0
9 88,00 3 435,7 85,0 0,0
10 81,78 3 423,2 85,0 0,0
11 71,70 3 353,3 87,0 0,0
12 66,60 3 623,5 89,0 0,0
13 60,00 3 807,5 88,0 0,0
14 55,10 3 616,0 90,0 0,0
15 55,40 3 444,2 95,0 0,0
16 59,40 3 228,5 100,0 0,0
17 66,81 2 910,1 103,0 0,0
18 76,96 3 002,2 104,0 0,0
19 86,00 3 158,1 105,0 0,0
20 97,10 3 499,9 101,0 0,0
21 86,72 3 292,4 129,0 0,0
22 76,00 2 911,1 138,0 0,0
23 66,25 2 733,8 26,4 0,0
24 56,00 2 577,3 0,0 92,8
Celkem 76 411,7 1 608,1 4 407,2
SPOT MARKET INDEX -  08.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 67,08 31,97 nárůst
PEAK LOAD 72,07 35,78 nárůst
OFFPEAK LOAD 62,10 27,83 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 76 411,7
PEAK LOAD 40 502,2
OFFPEAK LOAD 35 909,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)