Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.10.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 71,88 2,32 pokles 64 642,6 pokles
PEAK LOAD 79,96 3,08 pokles 34 555,0 pokles
OFFPEAK LOAD 63,80 1,36 pokles 30 087,6 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,01 2 509,5 490,0 0,0
2 53,00 2 123,2 0,0 60,1
3 51,43 2 074,6 0,0 325,4
4 50,44 2 166,0 0,0 441,9
5 51,00 2 095,6 0,0 246,2
6 55,50 2 808,6 570,0 0,0
7 74,87 2 952,8 132,8 0,0
8 89,37 3 029,7 77,6 0,0
9 94,54 3 004,9 20,0 0,0
10 85,50 2 942,5 20,0 0,0
11 77,40 2 738,3 25,0 0,0
12 73,30 3 014,2 27,0 0,0
13 66,70 3 022,3 27,0 0,0
14 65,40 2 972,4 31,0 0,0
15 65,20 2 858,4 38,0 0,0
16 69,60 2 664,4 41,0 0,0
17 77,30 2 643,4 45,0 0,0
18 85,00 2 906,4 47,0 0,0
19 94,20 2 940,4 47,0 0,0
20 105,37 2 847,4 42,0 0,0
21 88,00 2 979,9 72,0 0,0
22 76,01 2 651,5 81,0 0,0
23 63,50 2 530,2 140,3 0,0
24 57,51 2 166,0 0,0 4,6
Celkem 64 642,6 1 973,7 1 078,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)