Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,01 2 509,5 490,0 0,0
2 53,00 2 123,2 0,0 60,1
3 51,43 2 074,6 0,0 325,4
4 50,44 2 166,0 0,0 441,9
5 51,00 2 095,6 0,0 246,2
6 55,50 2 808,6 570,0 0,0
7 74,87 2 952,8 132,8 0,0
8 89,37 3 029,7 77,6 0,0
9 94,54 3 004,9 20,0 0,0
10 85,50 2 942,5 20,0 0,0
11 77,40 2 738,3 25,0 0,0
12 73,30 3 014,2 27,0 0,0
13 66,70 3 022,3 27,0 0,0
14 65,40 2 972,4 31,0 0,0
15 65,20 2 858,4 38,0 0,0
16 69,60 2 664,4 41,0 0,0
17 77,30 2 643,4 45,0 0,0
18 85,00 2 906,4 47,0 0,0
19 94,20 2 940,4 47,0 0,0
20 105,37 2 847,4 42,0 0,0
21 88,00 2 979,9 72,0 0,0
22 76,01 2 651,5 81,0 0,0
23 63,50 2 530,2 140,3 0,0
24 57,51 2 166,0 0,0 4,6
Celkem 64 642,6 1 973,7 1 078,2
SPOT MARKET INDEX -  17.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 71,88 2,32 pokles
PEAK LOAD 79,96 3,08 pokles
OFFPEAK LOAD 63,80 1,36 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 642,6
PEAK LOAD 34 555,0
OFFPEAK LOAD 30 087,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)