Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,00 2 542,6 0,0 140,8
2 42,72 2 599,6 0,0 140,9
3 41,26 3 202,1 0,0 425,7
4 41,00 3 548,0 0,0 654,7
5 41,99 3 514,1 0,0 690,6
6 47,40 2 613,5 25,5 0,0
7 62,84 3 120,7 0,0 90,9
8 76,52 3 344,1 0,0 0,0
9 75,75 4 065,7 2 000,0 0,0
10 71,48 4 113,2 2 000,0 0,0
11 66,96 4 283,8 2 000,0 0,0
12 55,52 4 464,0 2 000,0 0,0
13 49,66 4 230,9 2 000,0 0,0
14 47,79 4 191,9 2 000,0 0,0
15 47,49 4 203,0 2 000,0 0,0
16 52,12 4 058,4 2 000,0 0,0
17 61,37 3 633,7 2 000,0 0,0
18 69,92 3 833,5 2 000,0 0,0
19 79,72 4 208,4 2 000,0 0,0
20 84,10 4 177,8 2 000,0 0,0
21 70,56 4 089,2 2 000,0 0,0
22 59,58 3 702,7 2 000,0 0,0
23 53,62 3 824,0 2 000,0 0,0
24 45,00 3 523,5 1 826,7 0,0
Celkem 89 088,4 31 852,2 2 143,6
SPOT MARKET INDEX -  22.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,93 10,93 nárůst
PEAK LOAD 63,49 14,52 nárůst
OFFPEAK LOAD 52,37 6,86 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 89 088,4
PEAK LOAD 49 464,3
OFFPEAK LOAD 39 624,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)