Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.10.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 57,93 10,93 nárůst 89 088,4 nárůst
PEAK LOAD 63,49 14,52 nárůst 49 464,3 nárůst
OFFPEAK LOAD 52,37 6,86 nárůst 39 624,1 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,00 2 542,6 0,0 140,8
2 42,72 2 599,6 0,0 140,9
3 41,26 3 202,1 0,0 425,7
4 41,00 3 548,0 0,0 654,7
5 41,99 3 514,1 0,0 690,6
6 47,40 2 613,5 25,5 0,0
7 62,84 3 120,7 0,0 90,9
8 76,52 3 344,1 0,0 0,0
9 75,75 4 065,7 2 000,0 0,0
10 71,48 4 113,2 2 000,0 0,0
11 66,96 4 283,8 2 000,0 0,0
12 55,52 4 464,0 2 000,0 0,0
13 49,66 4 230,9 2 000,0 0,0
14 47,79 4 191,9 2 000,0 0,0
15 47,49 4 203,0 2 000,0 0,0
16 52,12 4 058,4 2 000,0 0,0
17 61,37 3 633,7 2 000,0 0,0
18 69,92 3 833,5 2 000,0 0,0
19 79,72 4 208,4 2 000,0 0,0
20 84,10 4 177,8 2 000,0 0,0
21 70,56 4 089,2 2 000,0 0,0
22 59,58 3 702,7 2 000,0 0,0
23 53,62 3 824,0 2 000,0 0,0
24 45,00 3 523,5 1 826,7 0,0
Celkem 89 088,4 31 852,2 2 143,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)