Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.10.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 52,07 13,06 pokles 57 261,0 pokles
PEAK LOAD 63,27 3,60 pokles 29 506,3 pokles
OFFPEAK LOAD 40,86 24,54 pokles 27 754,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,29 2 111,3 64,4 0,0
2 28,40 2 194,9 0,0 49,3
3 27,46 2 374,7 245,0 0,0
4 28,50 2 369,7 245,0 0,0
5 26,79 2 179,0 0,0 35,4
6 30,73 2 424,5 0,0 1,8
7 35,01 2 345,8 129,4 0,0
8 44,50 2 268,2 130,4 0,0
9 52,77 2 353,8 144,4 0,0
10 61,99 2 357,7 19,7 0,0
11 67,97 2 375,2 123,7 0,0
12 66,82 2 274,6 0,0 24,0
13 62,00 2 347,5 94,4 0,0
14 53,95 2 460,0 175,0 0,0
15 52,89 2 408,1 145,6 0,0
16 55,06 2 329,9 0,0 166,7
17 59,92 2 441,6 0,0 95,4
18 69,28 2 709,0 0,0 78,4
19 78,09 2 719,4 111,9 0,0
20 78,49 2 729,5 25,7 0,0
21 68,00 2 629,4 0,0 29,3
22 58,89 2 481,1 0,0 20,7
23 56,30 2 265,6 17,9 0,0
24 48,50 2 110,5 0,0 84,7
Celkem 57 261,0 1 672,5 585,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)