Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,29 2 111,3 64,4 0,0
2 28,40 2 194,9 0,0 49,3
3 27,46 2 374,7 245,0 0,0
4 28,50 2 369,7 245,0 0,0
5 26,79 2 179,0 0,0 35,4
6 30,73 2 424,5 0,0 1,8
7 35,01 2 345,8 129,4 0,0
8 44,50 2 268,2 130,4 0,0
9 52,77 2 353,8 144,4 0,0
10 61,99 2 357,7 19,7 0,0
11 67,97 2 375,2 123,7 0,0
12 66,82 2 274,6 0,0 24,0
13 62,00 2 347,5 94,4 0,0
14 53,95 2 460,0 175,0 0,0
15 52,89 2 408,1 145,6 0,0
16 55,06 2 329,9 0,0 166,7
17 59,92 2 441,6 0,0 95,4
18 69,28 2 709,0 0,0 78,4
19 78,09 2 719,4 111,9 0,0
20 78,49 2 729,5 25,7 0,0
21 68,00 2 629,4 0,0 29,3
22 58,89 2 481,1 0,0 20,7
23 56,30 2 265,6 17,9 0,0
24 48,50 2 110,5 0,0 84,7
Celkem 57 261,0 1 672,5 585,7
SPOT MARKET INDEX -  27.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,07 13,06 pokles
PEAK LOAD 63,27 3,60 pokles
OFFPEAK LOAD 40,86 24,54 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 261,0
PEAK LOAD 29 506,3
OFFPEAK LOAD 27 754,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)