Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,04 2 157,9 0,0 333,7
2 33,60 2 386,1 0,0 425,8
3 32,50 2 980,4 0,0 682,0
4 31,20 3 177,2 0,0 746,5
5 31,20 3 129,2 0,0 717,0
6 32,30 3 171,8 0,0 498,2
7 32,10 3 222,9 0,0 453,5
8 33,30 2 991,9 0,0 350,7
9 38,00 2 465,4 0,0 315,8
10 40,24 2 572,8 0,0 140,1
11 41,50 2 579,4 0,0 94,6
12 42,60 2 506,8 0,0 57,5
13 39,30 2 554,4 0,0 181,8
14 37,79 2 633,7 0,0 252,4
15 38,37 2 813,8 0,0 279,1
16 41,30 2 830,8 0,0 304,7
17 46,51 2 673,2 0,0 240,3
18 52,07 2 581,6 0,0 200,9
19 53,90 2 602,3 0,0 390,0
20 50,57 2 673,8 0,0 394,9
21 47,00 2 513,7 0,0 447,7
22 43,93 2 323,2 0,0 531,5
23 43,10 2 145,0 0,0 343,4
24 39,72 2 069,8 0,0 354,2
Celkem 63 757,1 0,0 8 736,3
SPOT MARKET INDEX -  11.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,92 7,27 pokles
PEAK LOAD 43,51 9,81 pokles
OFFPEAK LOAD 36,33 4,04 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 757,1
PEAK LOAD 31 488,0
OFFPEAK LOAD 32 269,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)