Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,09 2 204,9 0,0 278,0
2 39,47 2 177,8 0,0 470,4
3 38,24 2 659,0 0,0 722,7
4 37,06 2 602,4 0,0 881,6
5 39,50 2 277,1 0,0 744,5
6 45,65 2 316,5 0,0 765,5
7 59,80 2 837,0 0,0 605,6
8 69,67 3 404,0 0,0 913,0
9 70,00 2 773,4 945,1 0,0
10 67,00 2 723,3 866,1 0,0
11 65,55 2 772,3 880,3 0,0
12 64,50 2 898,0 876,5 0,0
13 62,79 2 679,3 842,4 0,0
14 63,59 2 473,9 805,4 0,0
15 63,85 2 577,5 922,2 0,0
16 64,78 2 831,4 1 050,1 0,0
17 68,22 2 985,8 1 155,4 0,0
18 72,00 2 965,8 1 028,9 0,0
19 68,10 3 114,1 862,7 0,0
20 62,10 3 088,8 804,0 0,0
21 58,02 3 029,1 0,0 825,5
22 50,42 2 899,3 0,0 988,1
23 46,01 2 638,2 0,0 1 018,5
24 41,80 2 793,9 0,0 1 053,8
Celkem 65 722,8 11 039,1 9 267,2
SPOT MARKET INDEX -  12.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,63 41,86 nárůst
PEAK LOAD 66,04 51,78 nárůst
OFFPEAK LOAD 47,23 30,00 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 722,8
PEAK LOAD 33 883,6
OFFPEAK LOAD 31 839,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)