Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.11.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 56,63 41,86 nárůst 65 722,8 nárůst
PEAK LOAD 66,04 51,78 nárůst 33 883,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 47,23 30,00 nárůst 31 839,2 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,09 2 204,9 0,0 278,0
2 39,47 2 177,8 0,0 470,4
3 38,24 2 659,0 0,0 722,7
4 37,06 2 602,4 0,0 881,6
5 39,50 2 277,1 0,0 744,5
6 45,65 2 316,5 0,0 765,5
7 59,80 2 837,0 0,0 605,6
8 69,67 3 404,0 0,0 913,0
9 70,00 2 773,4 945,1 0,0
10 67,00 2 723,3 866,1 0,0
11 65,55 2 772,3 880,3 0,0
12 64,50 2 898,0 876,5 0,0
13 62,79 2 679,3 842,4 0,0
14 63,59 2 473,9 805,4 0,0
15 63,85 2 577,5 922,2 0,0
16 64,78 2 831,4 1 050,1 0,0
17 68,22 2 985,8 1 155,4 0,0
18 72,00 2 965,8 1 028,9 0,0
19 68,10 3 114,1 862,7 0,0
20 62,10 3 088,8 804,0 0,0
21 58,02 3 029,1 0,0 825,5
22 50,42 2 899,3 0,0 988,1
23 46,01 2 638,2 0,0 1 018,5
24 41,80 2 793,9 0,0 1 053,8
Celkem 65 722,8 11 039,1 9 267,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)