Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,16 2 626,1 0,0 362,3
2 49,80 2 841,8 0,0 565,7
3 49,99 2 908,3 0,0 403,6
4 48,53 2 729,1 0,0 572,9
5 49,89 2 619,8 0,0 343,9
6 51,82 2 263,6 0,0 211,5
7 65,45 2 612,7 302,4 0,0
8 73,50 2 744,8 2,7 0,0
9 75,51 2 668,5 0,0 75,9
10 71,80 2 662,5 14,8 0,0
11 68,59 2 770,7 0,0 30,5
12 66,70 2 879,4 0,0 12,4
13 64,34 3 041,7 63,8 0,0
14 65,25 3 059,0 90,9 0,0
15 66,50 2 974,3 165,6 0,0
16 70,23 2 780,9 0,0 141,7
17 73,51 2 713,7 0,0 84,8
18 81,10 2 803,3 0,0 203,0
19 75,65 3 039,1 0,0 458,3
20 71,50 3 451,1 0,0 742,0
21 66,00 2 941,8 0,0 62,9
22 55,59 2 712,0 55,4 0,0
23 52,47 2 129,7 17,4 0,0
24 46,00 2 602,2 0,0 224,6
Celkem 66 576,1 713,0 4 496,0
SPOT MARKET INDEX -  15.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 62,95 1,61 pokles
PEAK LOAD 70,89 3,62 pokles
OFFPEAK LOAD 55,02 1,14 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 576,1
PEAK LOAD 34 844,2
OFFPEAK LOAD 31 731,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)