Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,50 2 260,5 0,0 164,5
2 49,11 2 256,8 0,0 135,2
3 47,63 2 639,2 0,0 504,6
4 47,44 2 585,1 0,0 719,0
5 49,01 2 611,7 0,0 627,6
6 50,25 1 962,1 0,9 0,0
7 64,81 2 843,4 0,0 380,6
8 69,91 3 066,4 0,0 473,9
9 70,78 3 031,8 0,0 741,8
10 67,00 3 206,2 0,0 679,1
11 64,30 2 997,4 0,0 357,4
12 62,60 2 933,3 0,0 278,3
13 59,60 2 626,4 0,0 4,5
14 59,40 2 496,7 40,3 0,0
15 62,77 2 879,6 0,0 331,6
16 68,00 2 708,6 0,0 267,9
17 72,40 2 876,1 0,0 82,4
18 72,71 3 054,3 0,0 292,7
19 69,55 2 963,0 39,4 0,0
20 68,55 2 895,7 58,0 0,0
21 63,11 2 710,0 63,5 0,0
22 57,65 2 521,1 0,0 273,2
23 49,46 2 374,7 76,9 0,0
24 45,83 2 367,1 0,0 11,4
Celkem 64 867,2 279,0 6 325,7
SPOT MARKET INDEX -  16.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,06 4,60 pokles
PEAK LOAD 66,47 6,23 pokles
OFFPEAK LOAD 53,64 2,50 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 867,2
PEAK LOAD 34 669,1
OFFPEAK LOAD 30 198,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)