Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.12.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 66,99 3,76 pokles 79 966,6 nárůst
PEAK LOAD 77,37 5,54 pokles 46 477,9 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,61 1,22 pokles 33 488,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,63 2 670,3 0,0 576,5
2 50,86 2 606,9 0,0 218,0
3 50,23 2 505,2 0,0 389,4
4 49,31 2 537,9 0,0 370,2
5 50,38 2 593,8 0,0 298,8
6 51,56 2 943,4 0,0 369,7
7 61,11 3 056,0 27,0 0,0
8 76,80 4 093,4 2 000,0 0,0
9 79,35 4 017,7 2 000,0 0,0
10 77,33 4 022,3 2 000,0 0,0
11 75,38 3 931,5 2 000,0 0,0
12 74,89 3 797,9 1 963,2 0,0
13 73,99 3 785,9 1 890,8 0,0
14 73,73 3 562,7 1 617,8 0,0
15 75,00 3 693,5 1 742,6 0,0
16 77,64 3 935,7 1 908,5 0,0
17 79,91 4 079,4 2 000,0 0,0
18 83,72 4 087,8 2 000,0 0,0
19 81,59 3 818,2 2 000,0 0,0
20 75,86 3 745,3 2 000,0 0,0
21 71,99 3 053,6 0,0 0,0
22 58,60 2 745,6 0,0 19,0
23 55,50 2 447,6 0,0 201,4
24 51,38 2 235,0 0,0 445,5
Celkem 79 966,6 25 149,9 2 888,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)