Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 13.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,63 2 670,3 0,0 576,5
2 50,86 2 606,9 0,0 218,0
3 50,23 2 505,2 0,0 389,4
4 49,31 2 537,9 0,0 370,2
5 50,38 2 593,8 0,0 298,8
6 51,56 2 943,4 0,0 369,7
7 61,11 3 056,0 27,0 0,0
8 76,80 4 093,4 2 000,0 0,0
9 79,35 4 017,7 2 000,0 0,0
10 77,33 4 022,3 2 000,0 0,0
11 75,38 3 931,5 2 000,0 0,0
12 74,89 3 797,9 1 963,2 0,0
13 73,99 3 785,9 1 890,8 0,0
14 73,73 3 562,7 1 617,8 0,0
15 75,00 3 693,5 1 742,6 0,0
16 77,64 3 935,7 1 908,5 0,0
17 79,91 4 079,4 2 000,0 0,0
18 83,72 4 087,8 2 000,0 0,0
19 81,59 3 818,2 2 000,0 0,0
20 75,86 3 745,3 2 000,0 0,0
21 71,99 3 053,6 0,0 0,0
22 58,60 2 745,6 0,0 19,0
23 55,50 2 447,6 0,0 201,4
24 51,38 2 235,0 0,0 445,5
Celkem 79 966,6 25 149,9 2 888,5
SPOT MARKET INDEX -  13.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 66,99 3,76 pokles
PEAK LOAD 77,37 5,54 pokles
OFFPEAK LOAD 56,61 1,22 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 79 966,6
PEAK LOAD 46 477,9
OFFPEAK LOAD 33 488,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)