Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 52,50 2 486,4 0,0 212,9
2 50,00 2 617,7 0,0 242,8
3 44,70 2 582,9 0,0 19,0
4 41,42 2 624,5 41,7 0,0
5 46,99 2 623,5 0,0 309,1
6 54,00 2 376,2 0,0 88,1
7 66,00 3 596,9 1 997,0 0,0
8 74,95 3 950,0 2 100,0 0,0
9 74,38 3 813,6 2 100,0 0,0
10 73,00 3 843,7 2 100,0 0,0
11 72,50 3 811,2 2 100,0 0,0
12 72,29 3 841,2 2 100,0 0,0
13 72,40 3 871,4 2 100,0 0,0
14 69,52 3 969,6 2 100,0 0,0
15 70,00 4 048,1 2 100,0 0,0
16 73,53 3 994,6 2 100,0 0,0
17 73,87 4 031,8 2 100,0 0,0
18 75,48 3 796,7 2 100,0 0,0
19 74,41 3 901,8 2 100,0 0,0
20 73,99 3 679,9 2 100,0 0,0
21 68,60 3 655,7 2 100,0 0,0
22 57,18 3 114,6 0,0 158,9
23 54,39 2 614,0 0,0 145,4
24 49,30 2 249,8 0,0 313,2
Celkem 81 095,8 31 438,7 1 489,4
SPOT MARKET INDEX -  19.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,98 1,90 pokles
PEAK LOAD 72,95 1,33 pokles
OFFPEAK LOAD 55,00 2,64 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 81 095,8
PEAK LOAD 46 603,6
OFFPEAK LOAD 34 492,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)