Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.12.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 63,98 1,90 pokles 81 095,8 nárůst
PEAK LOAD 72,95 1,33 pokles 46 603,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 55,00 2,64 pokles 34 492,2 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 52,50 2 486,4 0,0 212,9
2 50,00 2 617,7 0,0 242,8
3 44,70 2 582,9 0,0 19,0
4 41,42 2 624,5 41,7 0,0
5 46,99 2 623,5 0,0 309,1
6 54,00 2 376,2 0,0 88,1
7 66,00 3 596,9 1 997,0 0,0
8 74,95 3 950,0 2 100,0 0,0
9 74,38 3 813,6 2 100,0 0,0
10 73,00 3 843,7 2 100,0 0,0
11 72,50 3 811,2 2 100,0 0,0
12 72,29 3 841,2 2 100,0 0,0
13 72,40 3 871,4 2 100,0 0,0
14 69,52 3 969,6 2 100,0 0,0
15 70,00 4 048,1 2 100,0 0,0
16 73,53 3 994,6 2 100,0 0,0
17 73,87 4 031,8 2 100,0 0,0
18 75,48 3 796,7 2 100,0 0,0
19 74,41 3 901,8 2 100,0 0,0
20 73,99 3 679,9 2 100,0 0,0
21 68,60 3 655,7 2 100,0 0,0
22 57,18 3 114,6 0,0 158,9
23 54,39 2 614,0 0,0 145,4
24 49,30 2 249,8 0,0 313,2
Celkem 81 095,8 31 438,7 1 489,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)