Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 21,01 3 387,6 0,0 1 082,5
2 16,30 3 400,9 0,0 1 080,9
3 12,36 3 475,9 0,0 1 143,9
4 10,93 3 756,4 0,0 1 354,6
5 9,98 3 558,8 0,0 1 263,2
6 5,49 3 510,0 0,0 1 042,9
7 3,82 3 474,5 0,0 986,8
8 13,40 3 521,2 0,0 948,8
9 21,00 3 280,1 0,0 987,8
10 24,61 3 272,7 0,0 752,8
11 25,40 3 173,3 0,0 725,3
12 27,00 3 376,1 0,0 747,2
13 24,80 3 412,2 0,0 787,9
14 22,56 3 348,1 0,0 819,9
15 22,24 3 292,4 0,0 834,8
16 24,50 3 253,0 0,0 809,5
17 29,49 3 278,2 0,0 671,9
18 33,38 3 199,0 0,0 708,0
19 33,06 3 514,6 0,0 863,2
20 27,05 3 730,2 0,0 903,0
21 28,97 3 561,8 0,0 683,6
22 25,42 3 554,7 0,0 625,0
23 29,64 3 416,5 0,0 763,8
24 22,40 3 287,6 0,0 948,5
Celkem 82 035,8 0,0 21 535,8
SPOT MARKET INDEX -  25.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 21,45 47,83 pokles
PEAK LOAD 26,26 45,68 pokles
OFFPEAK LOAD 16,64 50,89 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 82 035,8
PEAK LOAD 40 129,9
OFFPEAK LOAD 41 905,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)