Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 02.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 1,00 2 511,9 985,1 0,0
2 -2,00 2 588,8 948,9 0,0
3 -3,48 2 564,4 955,8 0,0
4 -7,00 2 705,4 943,0 0,0
5 -7,85 2 497,1 904,0 0,0
6 10,75 2 272,4 772,2 0,0
7 33,40 2 465,4 772,4 0,0
8 49,10 2 653,0 841,7 0,0
9 46,25 2 701,8 1 038,6 0,0
10 49,97 2 959,3 1 065,8 0,0
11 45,50 3 071,7 1 079,4 0,0
12 46,30 3 178,2 1 165,3 0,0
13 47,50 3 153,6 1 089,0 0,0
14 49,00 3 106,8 1 093,9 0,0
15 49,90 2 998,7 1 024,5 0,0
16 57,40 3 178,8 852,8 0,0
17 60,00 3 165,3 738,7 0,0
18 61,28 3 192,8 556,4 0,0
19 59,90 3 223,9 467,1 0,0
20 61,19 3 151,9 461,2 0,0
21 59,98 3 231,9 825,8 0,0
22 52,75 2 932,9 810,4 0,0
23 51,25 3 141,7 900,6 0,0
24 41,00 3 062,9 785,7 0,0
Celkem 69 710,6 21 078,3 0,0
SPOT MARKET INDEX -  02.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,05 229,31 nárůst
PEAK LOAD 52,85 271,74 nárůst
OFFPEAK LOAD 23,24 161,46 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 710,6
PEAK LOAD 37 082,8
OFFPEAK LOAD 32 627,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)