Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 04.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,90 3 266,8 831,0 0,0
2 46,20 3 299,8 666,7 0,0
3 45,51 2 997,5 714,4 0,0
4 46,06 2 478,3 396,9 0,0
5 45,32 2 293,9 374,7 0,0
6 45,60 2 881,6 873,1 0,0
7 51,89 3 163,2 1 216,6 0,0
8 59,08 3 585,7 1 119,0 0,0
9 60,77 3 436,6 1 256,6 0,0
10 61,56 3 553,7 1 361,5 0,0
11 60,00 3 542,9 1 393,4 0,0
12 60,00 3 536,7 1 449,2 0,0
13 60,00 3 535,3 1 420,1 0,0
14 60,38 3 572,8 1 438,6 0,0
15 62,40 3 434,8 1 455,0 0,0
16 63,43 3 399,7 1 418,4 0,0
17 64,31 3 506,7 1 455,0 0,0
18 67,53 3 445,9 1 455,0 0,0
19 59,00 3 282,7 1 401,5 0,0
20 52,32 3 125,7 1 310,3 0,0
21 46,99 3 163,2 1 408,2 0,0
22 40,84 2 869,7 1 455,0 0,0
23 39,15 2 967,0 1 455,0 0,0
24 31,07 3 014,2 1 455,0 0,0
Celkem 77 354,4 28 780,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  04.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,26 9,76 pokles
PEAK LOAD 60,98 9,30 pokles
OFFPEAK LOAD 45,55 10,37 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 354,4
PEAK LOAD 41 373,5
OFFPEAK LOAD 35 980,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)