Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.01.2019

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 53,26 9,76 pokles 77 354,4 nárůst
PEAK LOAD 60,98 9,30 pokles 41 373,5 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,55 10,37 pokles 35 980,9 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,90 3 266,8 831,0 0,0
2 46,20 3 299,8 666,7 0,0
3 45,51 2 997,5 714,4 0,0
4 46,06 2 478,3 396,9 0,0
5 45,32 2 293,9 374,7 0,0
6 45,60 2 881,6 873,1 0,0
7 51,89 3 163,2 1 216,6 0,0
8 59,08 3 585,7 1 119,0 0,0
9 60,77 3 436,6 1 256,6 0,0
10 61,56 3 553,7 1 361,5 0,0
11 60,00 3 542,9 1 393,4 0,0
12 60,00 3 536,7 1 449,2 0,0
13 60,00 3 535,3 1 420,1 0,0
14 60,38 3 572,8 1 438,6 0,0
15 62,40 3 434,8 1 455,0 0,0
16 63,43 3 399,7 1 418,4 0,0
17 64,31 3 506,7 1 455,0 0,0
18 67,53 3 445,9 1 455,0 0,0
19 59,00 3 282,7 1 401,5 0,0
20 52,32 3 125,7 1 310,3 0,0
21 46,99 3 163,2 1 408,2 0,0
22 40,84 2 869,7 1 455,0 0,0
23 39,15 2 967,0 1 455,0 0,0
24 31,07 3 014,2 1 455,0 0,0
Celkem 77 354,4 28 780,2 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)