Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.01.2019

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 52,08 19,80 nárůst 92 902,5 nárůst
PEAK LOAD 57,41 8,87 nárůst 45 273,8 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,76 36,62 nárůst 47 628,7 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,57 3 741,0 1 040,7 0,0
2 43,00 3 965,6 930,6 0,0
3 42,50 4 180,0 1 021,5 0,0
4 42,83 4 422,2 1 012,5 0,0
5 40,50 4 345,6 999,4 0,0
6 40,70 4 315,4 881,8 0,0
7 42,62 4 258,3 940,1 0,0
8 42,64 3 520,8 1 083,8 0,0
9 47,89 2 991,3 1 030,3 0,0
10 53,05 3 476,3 1 182,7 0,0
11 55,59 3 746,4 1 255,2 0,0
12 57,52 4 016,0 1 343,6 0,0
13 57,92 3 879,2 1 132,3 0,0
14 56,82 3 805,9 1 136,8 0,0
15 53,93 3 603,3 1 024,1 0,0
16 54,28 3 667,6 1 198,9 0,0
17 57,59 3 938,4 1 371,1 0,0
18 62,40 3 992,7 1 356,1 0,0
19 67,00 4 043,2 1 266,0 0,0
20 64,89 4 113,5 1 344,6 0,0
21 61,85 3 993,4 1 321,8 0,0
22 56,00 3 850,4 1 238,1 0,0
23 54,89 3 595,4 1 172,3 0,0
24 50,00 3 440,6 1 097,7 0,0
Celkem 92 902,5 27 382,0 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)