Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 06.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,57 3 741,0 1 040,7 0,0
2 43,00 3 965,6 930,6 0,0
3 42,50 4 180,0 1 021,5 0,0
4 42,83 4 422,2 1 012,5 0,0
5 40,50 4 345,6 999,4 0,0
6 40,70 4 315,4 881,8 0,0
7 42,62 4 258,3 940,1 0,0
8 42,64 3 520,8 1 083,8 0,0
9 47,89 2 991,3 1 030,3 0,0
10 53,05 3 476,3 1 182,7 0,0
11 55,59 3 746,4 1 255,2 0,0
12 57,52 4 016,0 1 343,6 0,0
13 57,92 3 879,2 1 132,3 0,0
14 56,82 3 805,9 1 136,8 0,0
15 53,93 3 603,3 1 024,1 0,0
16 54,28 3 667,6 1 198,9 0,0
17 57,59 3 938,4 1 371,1 0,0
18 62,40 3 992,7 1 356,1 0,0
19 67,00 4 043,2 1 266,0 0,0
20 64,89 4 113,5 1 344,6 0,0
21 61,85 3 993,4 1 321,8 0,0
22 56,00 3 850,4 1 238,1 0,0
23 54,89 3 595,4 1 172,3 0,0
24 50,00 3 440,6 1 097,7 0,0
Celkem 92 902,5 27 382,0 0,0
SPOT MARKET INDEX -  06.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,08 19,80 nárůst
PEAK LOAD 57,41 8,87 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,76 36,62 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 92 902,5
PEAK LOAD 45 273,8
OFFPEAK LOAD 47 628,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)