Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.12.2019

SPOT MARKET INDEX -  13.12.2019
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 43,64 10,26 pokles 74 345,5 pokles
PEAK LOAD 52,24 7,20 pokles 40 220,7 pokles
OFFPEAK LOAD 35,04 14,47 pokles 34 124,8 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 13.12.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 28,12 2 569,0 1 056,0 0,0
2 28,93 2 462,5 1 056,0 0,0
3 24,84 2 435,7 1 056,0 0,0
4 24,66 2 338,3 1 056,0 0,0
5 25,47 2 433,0 1 056,0 0,0
6 35,00 2 567,0 1 056,0 0,0
7 41,10 3 368,8 1 056,0 0,0
8 48,51 3 516,0 1 056,0 0,0
9 51,62 3 441,2 1 056,0 0,0
10 53,02 3 542,0 1 056,0 0,0
11 51,92 3 452,5 1 056,0 0,0
12 51,74 3 327,4 1 056,0 0,0
13 51,78 3 331,3 1 056,0 0,0
14 51,50 3 316,7 1 056,0 0,0
15 51,19 3 194,4 1 056,0 0,0
16 51,92 3 232,2 1 056,0 0,0
17 54,00 3 552,4 1 456,0 0,0
18 55,00 3 441,4 1 435,0 0,0
19 52,61 3 160,1 1 423,7 0,0
20 50,57 3 229,1 1 452,6 0,0
21 48,94 3 553,5 1 456,0 0,0
22 42,05 3 229,7 1 345,0 0,0
23 38,84 2 796,7 1 089,0 0,0
24 34,00 2 854,6 1 201,4 0,0
Celkem 74 345,5 27 754,7 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)