Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu plyn - prosinec 2023

Plynárenský den Množství** (MWh) Cena* (EUR/MWh) Min. cena (EUR/MWh) Max. cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh) Index OTE (EUR/MWh)
01.12.2023 12 226,8 44,07 43,00 46,00 45,60 44,071
02.12.2023 13 347,3 47,58 44,98 48,99 48,99 47,578
03.12.2023 16 052,2 47,15 46,00 47,69 47,00 47,155
04.12.2023 14 925,3 45,41 44,00 47,81 44,75 -
05.12.2023 6 668,0 43,98 43,41 44,34 44,10 -
06.12.2023 - - - - -
07.12.2023 - - - - -
08.12.2023 - - - - -
09.12.2023 - - - - -
10.12.2023 - - - - -
11.12.2023 - - - - -
12.12.2023 - - - - -
13.12.2023 - - - - -
14.12.2023 - - - - -
15.12.2023 - - - - -
16.12.2023 - - - - -
17.12.2023 - - - - -
18.12.2023 - - - - -
19.12.2023 - - - - -
20.12.2023 - - - - -
21.12.2023 - - - - -
22.12.2023 - - - - -
23.12.2023 - - - - -
24.12.2023 - - - - -
25.12.2023 - - - - -
26.12.2023 - - - - -
27.12.2023 - - - - -
28.12.2023 - - - - -
29.12.2023 - - - - -
30.12.2023 - - - - -
31.12.2023 - - - - -
* Vážený průměr cen (EUR/MWh) ** Zobchodované množství (MWh)