Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu plyn - říjen 2023

Plynárenský den Množství** (MWh) Cena* (EUR/MWh) Min. cena (EUR/MWh) Max. cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh) Index OTE (EUR/MWh)
01.10.2023 5 312,5 39,80 39,31 40,00 39,63 39,800
02.10.2023 15 101,6 38,03 35,68 39,55 36,75 38,031
03.10.2023 4 066,8 36,35 35,01 38,70 35,01 -
04.10.2023 - - - - -
05.10.2023 - - - - -
06.10.2023 - - - - -
07.10.2023 - - - - -
08.10.2023 - - - - -
09.10.2023 - - - - -
10.10.2023 - - - - -
11.10.2023 - - - - -
12.10.2023 - - - - -
13.10.2023 - - - - -
14.10.2023 - - - - -
15.10.2023 - - - - -
16.10.2023 - - - - -
17.10.2023 - - - - -
18.10.2023 - - - - -
19.10.2023 - - - - -
20.10.2023 - - - - -
21.10.2023 - - - - -
22.10.2023 - - - - -
23.10.2023 - - - - -
24.10.2023 - - - - -
25.10.2023 - - - - -
26.10.2023 - - - - -
27.10.2023 - - - - -
28.10.2023 - - - - -
29.10.2023 - - - - -
30.10.2023 - - - - -
31.10.2023 - - - - -
* Vážený průměr cen (EUR/MWh) ** Zobchodované množství (MWh)