Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Posílení spolupráce NEMOs a TSOs v rámci nového Řídícího výboru pro propojení trhů na úrovni denního a vnitrodenního trhu

Dne 2. a 3. února se poprvé uskutečnilo jednání Řídícího výboru pro propojení trhů (Market Coupling Steering Committee, 'MCSC'), nového řídícího orgánu, ve kterém společně zasedají Nominovaní organizátoři trhu (NEMOs) a provozovatelé přenosových soustav (TSOs). Tento výbor nahrazuje organizační struktury pro denní a vnitrodenní trh a spolupráce NEMOs a TSOs se tak více posílila. Hlavní výhodou tohoto nového uspořádání je jeho větší efektivita, lepší koordinace a rychlejší rozhodování. NEMOs a TSOs dlouhodobě spolupracují na propojování trhů a usilují o co nejefektivnější strukturu, kterou MCSC nyní přináší.

 

Více informací o MCSC najdete v přiložené tiskové zprávě zde (pouze v EN).