Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 2 3 3 4 1 1 0 18        
Měření 2 0 1 0 0 0 0 0        
Registrace OPM 44 16 26 6 12 14 13 11        
Změna dodavatele 3 3 2 0 0 0 2 0        
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0 0 0 0        
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0 0 1 0        
Přeměna společností 0 0 0 0 0 0 0 0        
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0        
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0        
Fakturace (finance) 0 0 0 0 0 1 0 0        
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0        
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0 0 0        
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0 0 0        
Zúčtování odchylek 0 1 0 0 0 0 0 2        
Nominace 0 0 0 0 0 0 0 0        
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0 0 0        
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0        
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0