Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 7 0 1 1                
Měření 0 2 0 0                
Registrace OPM 43 27 22 8                
Změna dodavatele 5 6 4 3                
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0                
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0                
Přeměna společností 2 0 2 1                
Automatická komunikace 0 0 0 0                
Nastavení komunikace 0 0 0 0                
Fakturace (finance) 0 1 0 0                
Ostatní 3 0 0 0                
Finanční jištění 0 0 0 0                
Zúčtování obecně 0 0 0 0                
Zúčtování odchylek 0 0 1 0                
Nominace 0 0 0 0                
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0                
Denní trh s plynem 0 0 0 0                
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0