Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 2 0 3 1 1              
Měření 0 0 0 0 0              
Registrace OPM 48 21 7 7 4              
Změna dodavatele 2 0 0 0 0              
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0              
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0              
Přeměna společností 0 0 1 0 0              
Automatická komunikace 0 0 0 0 0              
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0              
Fakturace (finance) 0 0 0 0 0              
Ostatní 0 0 1 0 0              
Finanční jištění 0 0 0 0 0              
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0              
Zúčtování odchylek 0 0 0 0 0              
Nominace 0 0 0 0 0              
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0              
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0              
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0