Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Počet reklamací 2018
Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nominace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Smluvní vztahy 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0  
Měření 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
Registrace OPM 17 11 23 15 14 19 15 7 10 15 14  
Změna dodavatele 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 1  
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  
Příjem a zpracování dat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fakturace (finance) 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0  
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Zúčtování odchylek 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
CDS6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0