Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 7 0 1 1 2 0 0          
Měření 0 2 0 0 1 1 0          
Registrace OPM 43 27 22 8 19 16 17          
Změna dodavatele 5 6 4 3 2 6 1          
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0 0 0          
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0 0 0          
Přeměna společností 2 0 2 1 1 1 0          
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0 0          
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0 0          
Fakturace (finance) 0 1 0 0 1 0 0          
Ostatní 3 0 0 0 1 1 0          
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0 0          
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0 0          
Zúčtování odchylek 0 0 1 0 1 0 0          
Nominace 0 0 0 0 0 1 0          
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0 0          
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0          
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0