Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Počet reklamací 2019
Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 2 2 0 1 2 2            
Měření 0 0 0 0 0 0            
Registrace OPM 13 9 8 14 9 13            
Změna dodavatele 3 0 0 1 0 1            
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0 0            
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0 0            
Přeměna společností 0 0 0 0 0 0            
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0            
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0            
Fakturace (finance) 1 0 0 0 1 0            
Ostatní 0 1 1 0 1 1            
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0            
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0            
Zúčtování odchylek 0 1 0 0 0 0            
Nominace 0 0 0 0 0 0            
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0            
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0            
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0