Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0                      
Měření 0                      
Registrace OPM 17                      
Změna dodavatele 0                      
Převzetí odpovědnosti 0                      
Příjem a zpracování dat 0                      
Přeměna společností 0                      
Automatická komunikace 0                      
Nastavení komunikace 0                      
Fakturace (finance) 1                      
Ostatní 1                      
Finanční jištění 0                      
Zúčtování obecně 0                      
Zúčtování odchylek 0                      
Nominace 0                      
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0                      
Denní trh s plynem 0                      
Vnitrodenní trh s plynem 0