Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2
Měření 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Registrace OPM 17 17 15 10 16 17 12 8 9 5 11 20
Změna dodavatele 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 8
Převzetí odpovědnosti 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Přeměna společností 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakturace (finance) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ostatní 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zúčtování odchylek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nominace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0