Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Počet reklamací 2019
Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nominace 0 0 0 0 0              
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0              
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0              
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0              
Smluvní vztahy 2 2 0 1 2              
Měření 0 0 0 0 0              
Registrace OPM 13 9 8 14 9              
Změna dodavatele 3 0 0 1 0              
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0              
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0              
Automatická komunikace 0 0 0 0 0              
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0              
Fakturace (finance) 1 0 0 0 1              
Ostatní 0 1 1 0 1              
Finanční jištění 0 0 0 0 0              
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0              
Zúčtování odchylek 0 1 0 0 0              
CDS6 0 0 0 0 0