Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Počet reklamací 2019
Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nominace 0 0                    
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0                    
Denní trh s plynem 0 0                    
Vnitrodenní trh s plynem 0 0                    
Smluvní vztahy 2 2                    
Měření 0 0                    
Registrace OPM 13 9                    
Změna dodavatele 3 0                    
Převzetí odpovědnosti 0 0                    
Příjem a zpracování dat 0 0                    
Automatická komunikace 0 0                    
Nastavení komunikace 0 0                    
Fakturace (finance) 1 0                    
Ostatní 0 1                    
Finanční jištění 0 0                    
Zúčtování obecně 0 0                    
Zúčtování odchylek 0 1                    
CDS6 0 0