Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Počty OPM dodavatelů -  2019
Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amper Market, a.s. 753 752 753 756 756 757 755
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 168 170 177 178 180 181 183
ARMEX ENERGY, a.s. 24 923 25 344 26 003 26 450 27 131 27 635 28 076
AZ Energies s.r.o. 236 1 206 1 209 1 214 1 216 1 230 1 225
BIDLI energie, a.s. 246 278 308 321 353 383 422
Blue-Gas s.r.o. 1 279 1 265 1 253 1 243 1 228 1 205 1 191
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 200 215 199 712 199 173 198 663 198 536 198 495 197 454
Brodská plynárenská s.r.o. 171 208 231 259 300 323 338
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 982 963 966 968 963 960 957
CENTROPOL ENERGY, a.s. 55 057 54 834 54 738 54 537 54 426 54 318 54 131
Česká Regionální Energetika a.s. 2 549 2 544 2 528 2 523 2 528 2 518 2 520
České teplo s.r.o. 694 675 678 682 693 692 690
Český Energetický Dodavatel a.s. 1 018 1 027 1 028 1 033 1 095 1 226 1 285
ČEZ ESCO, a.s. 7 178 7 093 6 971 6 913 6 858 6 812 6 713
ČEZ Prodej, a.s. 404 727 406 488 408 717 410 494 413 208 414 862 416 715
Clever Energies s.r.o. 384 385 390 391 393 397 399
ČM ENERGETIKA a.s. 301 298 296 291 285 274 273
COMFORT ENERGY s.r.o. 44 583 44 527 44 472 44 342 44 308 44 601 44 568
CONTE spol. s r.o. 1 498 1 511 1 528 1 645 1 740 1 778 1 808
CORASTA s.r.o. 1 152 1 171 1 168 1 161 1 164 1 167 1 164
Czech Energy s.r.o. 663 659 660 663 665 664 662
Dobrá Energie s.r.o. 12 656 12 963 13 123 13 235 13 438 13 553 13 676
ELGAS Energy, s.r.o. 285 287 288 287 286 284 284
ELIMON a.s. 4 696 4 679 4 667 4 678 4 675 4 675 4 667
Enbezo s.r.o. 219 219 219 219 218 219 221
Eneka s.r.o. 2 831 2 895 2 939 2 985 3 032 3 058 3 075
Energie ČS, a.s. 9 887 10 142 10 430 10 724 11 114 11 501 11 872
Energie na doma s.r.o. 656 651 656 652 658 656 654
Energie na druhou s.r.o. 215 218 223 235 234 241 243
Energie Pro s.r.o. 328 325 329 326 325 327 326
Energie pro Tebe a.s. 460 491 479 654 627 649 609
ENERGO LaR s.r.o. 104 104 109 108 109 111 110
ENOI S.P.A. 113 113 113 113 113 115 115
E.ON Energie, a.s. 221 108 221 834 222 307 222 236 223 082 224 333 225 110
EP ENERGY TRADING, a.s. 25 154 25 360 25 478 25 551 25 643 25 774 25 851
Europe Easy Energy a.s. 24 623 24 523 24 403 24 061 23 958 23 895 23 801
eYello CZ, k.s. 10 036 10 127 10 177 10 306 10 317 10 263 10 319
FONERGY s.r.o. 4 905 4 969 5 004 5 050 5 109 5 156 5 194
Fosfa a.s. 1 966 1 929 1 939 1 931 1 882 1 875 1 874
Františkovy energie s. r. o. 101 158 201
FREE for YOU s.r.o. 101 103 108 108 112 116 122
Gas International s.r.o. 4 280 4 270 4 233 4 192 4 156 4 141 4 123
GEEN Sale a.s. 937 965 999 1 025 1 069 1 099 1 143
General Energy a.s. 262 282 336 585 686
HALIMEDES, a.s. 2 508 2 499 2 481 2 484 2 471 2 453 2 448
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 255 336 374 433 491 524 582
innogy Energie, s.r.o. 11 684 11 757 11 712 11 702 11 635 11 840 11 817
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 428 1 428 1 438 1 444 1 460 1 462 1 463
KOMTERM energy, s.r.o. 244 244 244 244 243 243 242
LAMA energy a.s. 31 497 31 376 31 237 31 078 30 944 30 796 30 591
Lidová energie s.r.o. 1 290 1 328 1 391 1 416 1 454 1 470 1 497
Lumius, spol. s r.o. 1 705 1 704 1 702 1 707 1 717 1 719 1 732
Maxim Energy, a.s. 2 126 2 101 2 193 2 211 2 288 2 351 2 401
MDI Energy s.r.o. 303 313 324 317 321 329 338
MND a.s. 68 921 69 986 71 482 72 251 73 765 74 727 75 719
Moravská plynárenská s.r.o. 3 946 3 034 3 064 3 074 3 247 3 251 3 294
NWT a.s. 226 227 236 240 242 242 243
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 208 201 200 196 194 189 187
Pražská energetika, a.s. 8 645 8 843 9 098 9 354 9 628 9 893 10 163
Pražská plynárenská, a.s. 44 977 45 045 45 087 45 265 45 068 44 991 44 929
PRIMAGAS s.r.o. 872 863 855 849 844 836 831
První rodinná a.s. 399 414 431 462 470 480 503
QUANTUM, a.s. 5 353 5 355 5 345 5 369 5 388 5 387 5 395
Ray Energy a.s. 320 324 324 324 321 331 336
Rodinná energie a.s. 1 084 1 092 1 139 1 163 1 204 1 246 1 285
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 401 439 446 446 447 457 464
SPP CZ, a.s. 14 255 14 459 14 530 14 615 14 693 14 767 14 786
Stabil Energy s.r.o. 3 403 3 259 3 204 3 123 3 054 3 006 2 955
Strong energy s.r.o. 514 517 513 524 525 537 549
TRAXELL s.r.o. 358 358 358 364 365 366 366
UCED Prodej s.r.o. 297 309 308 308 309 308 308
Utylis Energie s.r.o. 2 289 2 341 2 402 2 424 2 483 2 551 2 610
VEMEX Energie a.s. 15 027 14 922 14 787 14 576 14 305 14 241 14 174
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 845 861 865 881 895 911 920
VNG Energie Czech s.r.o. 329 328 328 327 324 323 323
Východočeská energie s.r.o. 194 194 196 195 195 197 197
X Energie, s.r.o. 31 856 31 750 31 639 31 461 31 376 31 556 31 530
Zero Energy s. r. o. 200 208 221 223 230 241 241
ZFP Energy, a.s. 132 164 201

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů plynu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Počty OPM vertikálně integrovaných podnikatelů (regionálních dodavatelů) nemusí obsahovat všechna OPM registrované v domácí zóně. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu více než 100 OPM registrovaných v systému OTE.

Poznámka: Celkový počet registrovaných OPM v sítích regionálních distribučních společností dosahoval k 1. 1. 2015 počtu přibližně 2 849 162 OPM.