Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Počty OPM dodavatelů -  2019
Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amper Market, a.s. 753 752 753 756 756 757 755 756 704
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 168 170 177 178 180 181 183 184 184
ARMEX ENERGY, a.s. 24 923 25 344 26 003 26 450 27 131 27 635 28 076 28 499 29 202
AZ Energies s.r.o. 236 1 206 1 209 1 214 1 216 1 230 1 225 1 234 1 230
BIDLI energie, a.s. 246 278 308 321 353 383 422 462 500
Blue-Gas s.r.o. 1 279 1 265 1 253 1 243 1 228 1 205 1 191 1 177 1 169
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 200 215 199 712 199 173 198 663 198 536 198 495 197 454 196 715 196 754
Brodská plynárenská s.r.o. 171 208 231 259 300 323 338 357 392
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 982 963 966 968 963 960 957 959 991
CENTROPOL ENERGY, a.s. 55 057 54 834 54 738 54 537 54 426 54 318 54 131 53 637 53 245
Česká Regionální Energetika a.s. 2 549 2 544 2 528 2 523 2 528 2 518 2 520 2 503 2 498
České teplo s.r.o. 694 675 678 682 693 692 690 685 684
Český Energetický Dodavatel a.s. 1 018 1 027 1 028 1 033 1 095 1 226 1 285 1 369 1 445
ČEZ ESCO, a.s. 7 178 7 093 6 971 6 913 6 858 6 812 6 713 6 691 6 692
ČEZ Prodej, a.s. 404 727 406 488 408 717 410 494 413 208 414 862 416 715 417 791 419 863
Clever Energies s.r.o. 384 385 390 391 393 397 399 398 402
ČM ENERGETIKA a.s. 301 298 296 291 285 274 273 270 269
COMFORT ENERGY s.r.o. 44 583 44 527 44 472 44 342 44 308 44 601 44 568 44 432 44 384
CONTE spol. s r.o. 1 498 1 511 1 528 1 645 1 740 1 778 1 808 1 841 1 901
CORASTA s.r.o. 1 152 1 171 1 168 1 161 1 164 1 167 1 164 1 161 1 165
Czech Energy s.r.o. 663 659 660 663 665 664 662 659 661
Dobrá Energie s.r.o. 12 656 12 963 13 123 13 235 13 438 13 553 13 676 13 779 13 955
ELGAS Energy, s.r.o. 285 287 288 287 286 284 284 284 283
ELIMON a.s. 4 696 4 679 4 667 4 678 4 675 4 675 4 667 4 672 4 680
Enbezo s.r.o. 219 219 219 219 218 219 221 221 222
Eneka s.r.o. 2 831 2 895 2 939 2 985 3 032 3 058 3 075 3 091 3 125
Energie ČS, a.s. 9 887 10 142 10 430 10 724 11 114 11 501 11 872 12 179 12 639
Energie na doma s.r.o. 656 651 656 652 658 656 654 653 654
Energie na druhou s.r.o. 215 218 223 235 234 241 243 252 255
Energie Pro s.r.o. 328 325 329 326 325 327 326 325 323
Energie pro Tebe a.s. 460 491 479 654 627 649 609 608 600
ENERGO LaR s.r.o. 104 104 109 108 109 111 110 111 110
ENOI S.P.A. 113 113 113 113 113 115 115 115 115
E.ON Energie, a.s. 221 108 221 834 222 307 222 236 223 082 224 333 225 110 225 904 226 981
EP ENERGY TRADING, a.s. 25 154 25 360 25 478 25 551 25 643 25 774 25 851 25 902 25 874
Europe Easy Energy a.s. 24 623 24 523 24 403 24 061 23 958 23 895 23 801 23 718 23 607
eYello CZ, k.s. 10 036 10 127 10 177 10 306 10 317 10 263 10 319 10 311 10 419
FONERGY s.r.o. 4 905 4 969 5 004 5 050 5 109 5 156 5 194 5 223 5 272
Fosfa a.s. 1 966 1 929 1 939 1 931 1 882 1 875 1 874 1 856 1 855
Františkovy energie s. r. o. 101 158 201 215 262
FREE for YOU s.r.o. 101 103 108 108 112 116 122 128 136
Gas International s.r.o. 4 280 4 270 4 233 4 192 4 156 4 141 4 123 4 143 4 175
GEEN Sale a.s. 937 965 999 1 025 1 069 1 099 1 143 1 166 1 205
General Energy a.s. 262 282 336 585 686 722 862
HALIMEDES, a.s. 2 508 2 499 2 481 2 484 2 471 2 453 2 448 2 432 2 418
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 255 336 374 433 491 524 582 643 812
innogy Energie, s.r.o. 11 684 11 757 11 712 11 702 11 635 11 840 11 817 9 548 9 604
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 428 1 428 1 438 1 444 1 460 1 462 1 463 1 466 1 472
KOMTERM energy, s.r.o. 244 244 244 244 243 243 242 242 240
LAMA energy a.s. 31 497 31 376 31 237 31 078 30 944 30 796 30 591 30 579 30 403
Lidová energie s.r.o. 1 290 1 328 1 391 1 416 1 454 1 470 1 497 1 519 1 568
Lumius, spol. s r.o. 1 705 1 704 1 702 1 707 1 717 1 719 1 732 1 744 1 767
Maxim Energy, a.s. 2 126 2 101 2 193 2 211 2 288 2 351 2 401 2 464 2 547
MDI Energy s.r.o. 303 313 324 317 321 329 338 335 336
MND a.s. 68 921 69 986 71 482 72 251 73 765 74 727 75 719 76 674 77 749
Moravská plynárenská s.r.o. 3 946 3 034 3 064 3 074 3 247 3 251 3 294 3 414 3 465
NWT a.s. 226 227 236 240 242 242 243 245 252
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 208 201 200 196 194 189 187 185 185
Pražská energetika, a.s. 8 645 8 843 9 098 9 354 9 628 9 893 10 163 10 382 10 619
Pražská plynárenská, a.s. 44 977 45 045 45 087 45 265 45 068 44 991 44 929 44 939 45 025
PRIMAGAS s.r.o. 872 863 855 849 844 836 831 827 821
První rodinná a.s. 399 414 431 462 470 480 503 515 533
QUANTUM, a.s. 5 353 5 355 5 345 5 369 5 388 5 387 5 395 5 405 5 432
Ray Energy a.s. 320 324 324 324 321 331 336 380 393
Rodinná energie a.s. 1 084 1 092 1 139 1 163 1 204 1 246 1 285 1 302 1 351
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 401 439 446 446 447 457 464 465 470
SPP CZ, a.s. 14 255 14 459 14 530 14 615 14 693 14 767 14 786 14 858 14 943
Stabil Energy s.r.o. 3 403 3 259 3 204 3 123 3 054 3 006 2 955
Strong energy s.r.o. 514 517 513 524 525 537 549 567 575
TRAXELL s.r.o. 358 358 358 364 365 366 366 372 373
UCED Prodej s.r.o. 297 309 308 308 309 308 308 309 310
Utylis Energie s.r.o. 2 289 2 341 2 402 2 424 2 483 2 551 2 610 2 679 2 762
VEMEX Energie a.s. 15 027 14 922 14 787 14 576 14 305 14 241 14 174 14 078 13 823
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 845 861 865 881 895 911 920 929 946
VNG Energie Czech s.r.o. 329 328 328 327 324 323 323 325 324
Východočeská energie s.r.o. 194 194 196 195 195 197 197 198 200
X Energie, s.r.o. 31 856 31 750 31 639 31 461 31 376 31 556 31 530 31 352 31 367
Zelená elektřina s.r.o. 2 949 2 852
Zero Energy s. r. o. 200 208 221 223 230 241 241 247 258
ZFP Energy, a.s. 132 164 201 230 273

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů plynu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Počty OPM vertikálně integrovaných podnikatelů (regionálních dodavatelů) nemusí obsahovat všechna OPM registrované v domácí zóně. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu více než 100 OPM registrovaných v systému OTE.

Poznámka: Celkový počet registrovaných OPM v sítích regionálních distribučních společností dosahoval k 1. 1. 2015 počtu přibližně 2 849 162 OPM.