Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALPIQ ENERGY SE 762 760 748 734
Amper Market, a.s. 241 241 240 240
ARMEX ENERGY a.s. 20 948 19 621 19 084 18 502
Axpo Solutions AG 111 111 110 110
AZ Energies s.r.o. 912 908 1 016 1 009
bezDodavatele a.s. 1 097 1 059 1 003 946
BIDLI energie, a.s. 4 123 4 007 3 833 3 903
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 2 095 1 912 1 778 1 733
CENTROPOL ENERGY, a.s. 67 041 66 763 66 813 66 821
Česká energetická a plynárenská s.r.o. 532 512
Česká energetická budoucnost s.r.o. 166 170 168 168
Česká Regionální Energetika a.s. 2 265 2 046 1 952 1 890
České teplo s.r.o. 1 605 1 600 1 609 1 520
ČEZ ESCO, a.s. 8 192 8 357 8 393 8 413
ČEZ Prodej, a.s. 549 951 557 115 562 024 565 477
Clever Energies s.r.o. 252 211 212 202
CONTE spol. s r.o. 2 760 2 692 2 680 1 873
CORASTA s.r.o. 1 245 1 248 1 253 1 246
Direct Energy, a.s. 2 570 2 588 2 600
Dobrá Energie s.r.o. 17 179 17 174 17 153 17 177
EGO energie s.r.o. 154 179 182 180
ELGAS Energy, s.r.o. 2 168 2 045 1 881 2 226
ELIMON a.s. 5 160 5 085 5 006 4 898
ELYN ENERGIE a.s. 1 368 182 183 186
Eneka s.r.o. 3 809 3 810 3 805 3 784
Energie2, a.s. 230 232 218 217
Energie na doma s.r.o. 508 483 459
Energie napřímo s.r.o. 160
Energie s Rozumem, s.r.o. 322 314 309 306
ENERGO LaR s.r.o. 106 104 103 102
Energy For Future, a.s. 225 227 227 230
E.ON Energie, a.s. 257 465 258 787 259 248 259 963
EP ENERGY TRADING, a.s. 24 861 25 035 25 001 25 022
eYello CZ, k.s. 19 281 19 833 20 153 20 218
FONERGY s.r.o. 6 009 5 970 5 969 5 983
FREE for YOU s.r.o. 943 870 820 733
Gas International s.r.o. 4 998 4 674 4 502 4 475
Gazela Energy, a.s. 3 481 3 463 3 435 6 032
GEEN Sale a.s. 1 467 1 441 1 401 1 376
General Energy a.s. 2 977 2 868 2 790 2 749
HALIMEDES, a.s. 456 445 442 436
Hanácká plynárenská s.r.o. 227 217 212 164
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 834 1 825 1 811 1 819
innogy Energie, s.r.o. 1 169 948 1 164 373 1 160 435 1 156 430
Jihlavské plynárny s.r.o. 185 185 417 623
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 640 1 627 1 605 1 601
KOMTERM energy, s.r.o. 140 141 142 142
LAMA energy a.s. 33 646 33 501 32 871 32 551
Lidová energie s.r.o. 888 849 795 765
Manta Energy a.s. 1 182
MND a.s. 745 744 743 736
MND Energie a.s. 115 542 116 221 116 791 117 007
Moravská plynárenská s.r.o. 1 307 839 773 738
Nano Green s.r.o. 439 473 477 468
Národní energie a.s. 300 314 324 341
NWT a.s. 350 199 196 167
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 124 119 117 113
Pražská energetika, a.s. 24 748 25 224 25 506 25 584
Pražská plynárenská, a.s. 386 152 385 199 384 620 382 946
PRIMAGAS s.r.o. 681 672 662 649
První česká energie a.s. 1 677 1 775 1 894 2 209
První moravská plynární s.r.o. 267 262
QUANTUM, a.s. 6 702 6 523 6 508 6 554
Rodinná energie a.s. 1 536 1 172 1 127 1 059
SFORP s.r.o. 409 412 412 363
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 581 581 579 579
SPP CZ, a.s. 17 002 17 445 17 498 17 499
Strong energy s.r.o. 663 660 658 649
TEDOM energie s.r.o. 1 515 1 622 1 731 1 761
Teplárny Brno, a.s. 1 054 1 070 1 092 1 099
TGC Energie s.r.o. 9 597 9 519 9 579 9 628
TRAXELL s.r.o. 443 274 234 220
Utylis Energie s.r.o. 3 860 3 812 3 615 3 584
VEMEX Energie a.s. 9 850 8 237 7 791 7 091
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 1 762 1 779 1 786 1 791
VNG Energie Czech s.r.o. 475 475 475 481
Východočeská energie s.r.o. 194 193 193 194

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.