Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALPIQ ENERGY SE 648 646 645 644
ARMEX ENERGY a.s. 24 069 23 908 23 825 23 785
AZ Energies s.r.o. 935 918 893 887
bezDodavatele a.s. 715 717 729 770
BIDLI energie, a.s. 3 741 3 681 3 639 3 610
CARBOUNION BOHEMIA, 509 468 419 400
CENTROPOL ENERGY, a. 71 259 71 180 71 082 71 155
Česká energetická bu 181 182 180 185
Česká Regionální Ene 1 343
České teplo s.r.o. 959 955 951 948
ČEZ ESCO, a.s. 14 594 14 615 14 657 14 690
ČEZ Prodej, a.s. 579 190 579 978 580 236 580 283
Clever Energies s.r. 147 146 144 143
CONTE spol. s r.o. 594 567 546 511
CORASTA s.r.o. 238 231 229 221
Dobrá Energie s.r.o. 17 917 17 933 17 914 17 914
EGO energie s.r.o. 168 168 168 172
ELGAS Energy, s.r.o. 2 096 2 038 1 975 1 916
ELIMON a.s. 4 214 4 184 4 169 4 136
ELYN ENERGIE a.s. 281 312 322 325
Eneka s.r.o. 3 284 3 284 3 275 3 272
Energie2, a.s. 167 143 142 143
Energie s Rozumem, s 207 199 191 187
ENERGO LaR s.r.o. 101 101 103 103
ENIC s.r.o. 133 133 133 133
E.ON Energie, a.s. 257 499 257 322 257 118 257 003
EP ENERGY TRADING, a 25 355 25 591 25 688 25 810
eYello CZ, k.s. 19 213 19 169 19 056 19 012
FONERGY s.r.o. 5 854 5 849 5 842 5 844
FREE for YOU s.r.o. 619 626 624 629
Gas International s. 2 403 2 357 2 317 2 275
Gazela Energy, a.s. 5 144 5 122 5 093 5 065
GEEN Sale a.s. 1 190 1 181 1 174 1 171
HALIMEDES, a.s. 322 320 316 322
IN ENERGIE Prodej s. 1 500 1 461 1 452 1 446
innogy Energie, s.r. 1 162 939 1 161 549 1 160 009 1 158 634
Jihlavské plynárny s 291 288 279 276
Karlovarská plynáren 1 141 1 138 1 138 1 131
LAMA energy a.s. 17 407 17 120 16 952 16 794
Lidová energie s.r.o 454 445 425 413
MDI Energy s.r.o. 259 254 254 259
MND Energie a.s. 115 795 115 801 115 839 115 934
Nano Green s.r.o. 351 346 331
Pražská energetika, 26 075 26 099 26 081 26 101
Pražská plynárenská, 358 689 357 825 356 997 356 243
První česká energie 4 682 5 843 5 754 5 687
QUANTUM, a.s. 6 707 6 702 6 707 6 687
RIGHT POWER, a.s. 170 163 163 165
Rodinná energie a.s. 783 776 757 748
Slovenské elektrárne 295 294 294 293
SPP CZ, a.s. 15 619 15 609 15 586 15 522
TEDOM energie s.r.o. 4 130 4 180 4 243 4 308
Teplárny Brno, a.s. 1 099 1 101 1 102 1 106
TRAXELL s.r.o. 116 114 114 113
Utylis Energie s.r.o 3 240 3 201 3 155 3 100
VEMEX Energie a.s. 6 320 6 327 6 329 6 338
Veolia Komodity ČR, 2 120 2 146 2 176 2 176
VNG Energie Czech s. 656 655 653 653
Východočeská energie 275 338 341 343

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.