Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Počty OPM dodavatelů

Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AGF Energy, a.s. 222 223
ARMEX ENERGY a.s. 23 306 23 286
AZ Energies s.r.o. 741 718
bezDodavatele a.s. 1 127 1 148
BIDLI energie, a.s. 3 560 3 583
Bonett Gas Investmen 146 146
Brodská plynárenská 107 107
CENTROPOL ENERGY, a. 71 025 70 883
Česká energetická bu 185 186
České teplo s.r.o. 985 976
ČEZ ESCO, a.s. 12 872 12 872
ČEZ Prodej, a.s. 565 817 564 464
Clever Energies s.r. 167 169
CONTE spol. s r.o. 139 125
CORASTA s.r.o. 218 233
Dobrá Energie s.r.o. 19 709 19 749
EGO energie s.r.o. 303 319
ELGAS Energy, s.r.o. 1 395 1 345
ELIMON a.s. 3 529 3 486
ELYN ENERGIE a.s. 425 443
Eneka s.r.o. 3 390 3 413
Energie2, a.s. 402 406
Energie s Rozumem, s 148 145
ENERGO LaR s.r.o. 102 102
ENIC s.r.o. 135 135
E.ON Energie, a.s. 273 086 273 620
EP ENERGY TRADING, a 25 629 25 754
eYello CZ, k.s. 20 019 20 254
FONERGY s.r.o. 5 591 5 572
FREE for YOU s.r.o. 756 733
Gazela Energy, a.s. 4 087 4 028
GEEN Sale a.s. 907 897
HALIMEDES, a.s. 639 658
IN ENERGIE Prodej s. 1 727 1 740
innogy Energie, s.r. 1 133 666 1 130 754
Jihlavské plynárny s 299 303
Karlovarská plynáren 1 322 1 328
LAMA energy a.s. 17 466 17 309
Lidová energie s.r.o 295 291
MND Energie a.s. 116 843 117 032
Pražská energetika, 28 878 29 169
Pražská plynárenská, 356 126 356 336
První česká energie 6 999 7 140
QUANTUM, a.s. 5 750 5 639
RIGHT POWER, a.s. 471 480
Rodinná energie a.s. 658 656
Slovácké Plynárny s. 191 191
SOLIDSUN Energie a.s 452 485
SPP CZ, a.s. 13 551 13 532
Technologie hlavního 423 423
TEDOM energie s.r.o. 9 091 9 421
Teplárny Brno, a.s. 1 164 1 181
TRAXELL s.r.o. 121 122
UCED Prodej s.r.o. 124 125
Utylis Energie s.r.o 2 541 2 493
VEMEX Energie a.s. 6 893 6 995
Veolia Komodity ČR, 2 320 2 331
Východočeská energie 358 360
WATTe cz a.s. 112 171

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.