Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Počty OPM dodavatelů -  2019
Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amper Market, a.s. 753 752 753 756 756
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 168 170 177 178 180
ARMEX ENERGY, a.s. 24 923 25 344 26 003 26 450 27 131
AZ Energies s.r.o. 236 1 206 1 209 1 214 1 216
BIDLI energie, a.s. 246 278 308 321 353
Blue-Gas s.r.o. 1 279 1 265 1 253 1 243 1 228
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 200 215 199 712 199 173 198 663 198 536
Brodská plynárenská s.r.o. 171 208 231 259 300
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 982 963 966 968 963
CENTROPOL ENERGY, a.s. 55 057 54 834 54 738 54 537 54 426
Česká Regionální Energetika a.s. 2 549 2 544 2 528 2 523 2 528
České teplo s.r.o. 694 675 678 682 693
Český Energetický Dodavatel a.s. 1 018 1 027 1 028 1 033 1 095
ČEZ ESCO, a.s. 7 178 7 093 6 971 6 913 6 858
ČEZ Prodej, a.s. 404 727 406 488 408 717 410 494 413 208
Clever Energies s.r.o. 384 385 390 391 393
ČM ENERGETIKA a.s. 301 298 296 291 285
COMFORT ENERGY s.r.o. 44 583 44 527 44 472 44 342 44 308
CONTE spol. s r.o. 1 498 1 511 1 528 1 645 1 740
CORASTA s.r.o. 1 152 1 171 1 168 1 161 1 164
Czech Energy s.r.o. 663 659 660 663 665
Dobrá Energie s.r.o. 12 656 12 963 13 123 13 235 13 438
ELGAS Energy, s.r.o. 285 287 288 287 286
ELIMON a.s. 4 696 4 679 4 667 4 678 4 675
Enbezo s.r.o. 219 219 219 219 218
Eneka s.r.o. 2 831 2 895 2 939 2 985 3 032
Energie ČS, a.s. 9 887 10 142 10 430 10 724 11 114
Energie na doma s.r.o. 656 651 656 652 658
Energie na druhou s.r.o. 215 218 223 235 234
Energie Pro s.r.o. 328 325 329 326 325
Energie pro Tebe a.s. 460 491 479 654 627
ENERGO LaR s.r.o. 104 104 109 108 109
ENOI S.P.A. 113 113 113 113 113
E.ON Energie, a.s. 221 108 221 834 222 307 222 236 223 082
EP ENERGY TRADING, a.s. 25 154 25 360 25 478 25 551 25 643
Europe Easy Energy a.s. 24 623 24 523 24 403 24 061 23 958
eYello CZ, k.s. 10 036 10 127 10 177 10 306 10 317
FONERGY s.r.o. 4 905 4 969 5 004 5 050 5 109
Fosfa a.s. 1 966 1 929 1 939 1 931 1 882
Františkovy energie s. r. o. 101
FREE for YOU s.r.o. 101 103 108 108 112
Gas International s.r.o. 4 280 4 270 4 233 4 192 4 156
GEEN Sale a.s. 937 965 999 1 025 1 069
General Energy a.s. 262 282 336
HALIMEDES, a.s. 2 508 2 499 2 481 2 484 2 471
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 255 336 374 433 491
innogy Energie, s.r.o. 11 684 11 757 11 712 11 702 11 635
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 428 1 428 1 438 1 444 1 460
KOMTERM energy, s.r.o. 244 244 244 244 243
LAMA energy a.s. 31 497 31 376 31 237 31 078 30 944
Lidová energie s.r.o. 1 290 1 328 1 391 1 416 1 454
Lumius, spol. s r.o. 1 705 1 704 1 702 1 707 1 717
Maxim Energy, a.s. 2 126 2 101 2 193 2 211 2 288
MDI Energy s.r.o. 303 313 324 317 321
MND a.s. 68 921 69 986 71 482 72 251 73 765
Moravská plynárenská s.r.o. 3 946 3 034 3 064 3 074 3 247
NWT a.s. 226 227 236 240 242
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 208 201 200 196 194
Pražská energetika, a.s. 8 645 8 843 9 098 9 354 9 628
Pražská plynárenská, a.s. 44 977 45 045 45 087 45 265 45 068
PRIMAGAS s.r.o. 872 863 855 849 844
První rodinná a.s. 399 414 431 462 470
QUANTUM, a.s. 5 353 5 355 5 345 5 369 5 388
Ray Energy a.s. 320 324 324 324 321
Rodinná energie a.s. 1 084 1 092 1 139 1 163 1 204
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 401 439 446 446 447
SPP CZ, a.s. 14 255 14 459 14 530 14 615 14 693
Stabil Energy s.r.o. 3 403 3 259 3 204 3 123 3 054
Strong energy s.r.o. 514 517 513 524 525
TRAXELL s.r.o. 358 358 358 364 365
UCED LDS s.r.o. 297 309 308 308 309
Utylis Energie s.r.o. 2 289 2 341 2 402 2 424 2 483
VEMEX Energie a.s. 15 027 14 922 14 787 14 576 14 305
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 845 861 865 881 895
VNG Energie Czech s.r.o. 329 328 328 327 324
Východočeská energie s.r.o. 194 194 196 195 195
X Energie, s.r.o. 31 856 31 750 31 639 31 461 31 376
Zero Energy s. r. o. 200 208 221 223 230
ZFP Energy, a.s. 132

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů plynu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Počty OPM vertikálně integrovaných podnikatelů (regionálních dodavatelů) nemusí obsahovat všechna OPM registrované v domácí zóně. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu více než 100 OPM registrovaných v systému OTE.

Poznámka: Celkový počet registrovaných OPM v sítích regionálních distribučních společností dosahoval k 1. 1. 2015 počtu přibližně 2 849 162 OPM.