Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření
OPM A B Cm C
Leden 37 378 700 3 476 36 199
Únor 16 607 4 1 18 16 584
Březen 14 665 14 0 11 14 640
Duben 12 351 21 0 10 12 320
Květen 16 815 8 0 9 16 798
Červen 16 369 9 0 7 16 353
Červenec 14 771 19 1 12 14 739
Srpen 15 688 5 0 10 15 673
Září 16 978 8 1 24 16 945
Říjen 16 949 23 1 16 16 909
Listopad 17 644 14 1 20 17 609
Prosinec 18 213 15 2 7 18 189
Celkem rok 214 428 840 10 620 212 958
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B =ostatní průběhové měření,
  Cm = neprůběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření s jiným než měsíčním odečtem
  Dopočtová = tzv. dopočtová OPM za síť vyjadřující ztráty v síti, změnu akumulace, příp. neměřenou vlastní spotřebu

Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:

 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie zákazníka
  VO = velkoodběratel,
  SO = střední odběratel,
  MO = maloodběratel,
  DOM = domácnost