Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Počet změn dodavatele plyn 2018
Měsíc Celkem Podle typu měření
OPM A B Cm C
Leden 34 731 783 1 532 33 415
Únor 16 457 11 0 19 16 427
Březen 18 156 13 0 16 18 127
Duben 21 971 17 0 23 21 931
Květen 36 268 20 0 11 36 237
Červen 28 851 20 1 17 28 813
Červenec 16 323 18 0 16 16 289
Srpen 14 194 12 0 9 14 173
Září 21 272 244 4 158 20 866
Říjen 17 860 38 2 18 17 802
Listopad 20 437 14 0 33 20 390
Celkem rok 246 520 1 190 8 852 244 470
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B =ostatní průběhové měření,
  Cm = neprůběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření s jiným než měsíčním odečtem
  Dopočtová = tzv. dopočtová OPM za síť vyjadřující ztráty v síti, změnu akumulace, příp. neměřenou vlastní spotřebu

Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:

 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie zákazníka
  VO = velkoodběratel,
  SO = střední odběratel,
  MO = maloodběratel,
  DOM = domácnost