Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření
OPM A B Cm C
Leden 35 679 520 1 324 34 834
Únor 14 597 8 0 9 14 580
Březen 15 695 10 0 12 15 673
Duben 14 266 10 2 6 14 248
Květen 15 623 4 0 12 15 607
Červen 17 892 12 0 7 17 873
Červenec 15 720 21 1 15 15 683
Srpen 15 055 3 0 8 15 044
Září 18 216 25 0 11 18 180
Říjen 37 464 258 7 189 37 010
Listopad 110 290 67 0 71 110 152
Prosinec 74 501 14 1 23 74 463
Celkem rok 384 998 952 12 687 383 347
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B =ostatní průběhové měření,
  Cm = neprůběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření s jiným než měsíčním odečtem
  Dopočtová = tzv. dopočtová OPM za síť vyjadřující ztráty v síti, změnu akumulace, příp. neměřenou vlastní spotřebu

Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:

 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie zákazníka
  VO = velkoodběratel,
  SO = střední odběratel,
  MO = maloodběratel,
  DOM = domácnost