Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0    
Měření 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
Registrace OPM 17 17 15 10 16 17 12 8 9 5    
Změna dodavatele 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3    
Převzetí odpovědnosti 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0    
Příjem a zpracování dat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
Přeměna společností 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Fakturace (finance) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1    
Ostatní 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Zúčtování odchylek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
Nominace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Registrace transakcí s nevyužitou tolerancí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Denní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Vnitrodenní trh s plynem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0