Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů

Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALPIQ ENERGY SE 762 760 748 734 718
Amper Market, a.s. 241 241 240 240 229
ARMEX ENERGY a.s. 20 948 19 621 19 084 18 502 17 980
Axpo Solutions AG 111 111 110 110 110
AZ Energies s.r.o. 912 908 1 016 1 009 1 019
bezDodavatele a.s. 1 097 1 059 1 003 946 904
BIDLI energie, a.s. 4 123 4 007 3 833 3 903 3 878
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 2 095 1 912 1 778 1 733 1 674
CENTROPOL ENERGY, a.s. 67 041 66 763 66 813 66 821 66 793
Česká energetická a plynárenská s.r.o. 532 512
Česká energetická budoucnost s.r.o. 166 170 168 168 173
Česká Regionální Energetika a.s. 2 265 2 046 1 952 1 890 1 823
České teplo s.r.o. 1 605 1 600 1 609 1 520 1 518
ČEZ ESCO, a.s. 8 192 8 357 8 393 8 413 8 453
ČEZ Prodej, a.s. 549 951 557 115 562 024 565 477 567 895
Clever Energies s.r.o. 252 211 212 202 199
CONTE spol. s r.o. 2 760 2 692 2 680 1 873 1 814
CORASTA s.r.o. 1 245 1 248 1 253 1 246 1 225
Direct Energy, a.s. 2 570 2 588 2 600
Dobrá Energie s.r.o. 17 179 17 174 17 153 17 177 17 210
EGO energie s.r.o. 154 179 182 180 179
ELGAS Energy, s.r.o. 2 168 2 045 1 881 2 226 2 944
ELIMON a.s. 5 160 5 085 5 006 4 898 4 806
ELYN ENERGIE a.s. 1 368 182 183 186 186
Eneka s.r.o. 3 809 3 810 3 805 3 784 3 752
Energie2, a.s. 230 232 218 217 218
Energie na doma s.r.o. 508 483 459
Energie napřímo s.r.o. 160
Energie s Rozumem, s.r.o. 322 314 309 306 309
ENERGO LaR s.r.o. 106 104 103 102
Energy For Future, a.s. 225 227 227 230 232
E.ON Energie, a.s. 257 465 258 787 259 248 259 963 259 708
EP ENERGY TRADING, a.s. 24 861 25 035 25 001 25 022 25 020
eYello CZ, k.s. 19 281 19 833 20 153 20 218 18 512
FONERGY s.r.o. 6 009 5 970 5 969 5 983 5 973
FREE for YOU s.r.o. 943 870 820 733 711
Gas International s.r.o. 4 998 4 674 4 502 4 475 4 396
Gazela Energy, a.s. 3 481 3 463 3 435 6 032 5 977
GEEN Sale a.s. 1 467 1 441 1 401 1 376 1 362
General Energy a.s. 2 977 2 868 2 790 2 749 2 682
HALIMEDES, a.s. 456 445 442 436 425
Hanácká plynárenská s.r.o. 227 217 212 164 161
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 834 1 825 1 811 1 819 1 813
innogy Energie, s.r.o. 1 169 948 1 164 373 1 160 435 1 156 430 1 154 894
Jihlavské plynárny s.r.o. 185 185 417 623 660
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 640 1 627 1 605 1 601 1 592
KOMTERM energy, s.r.o. 140 141 142 142 142
LAMA energy a.s. 33 646 33 501 32 871 32 551 32 435
Lidová energie s.r.o. 888 849 795 765 724
Manta Energy a.s. 1 182
MND a.s. 745 744 743 736 736
MND Energie a.s. 115 542 116 221 116 791 117 007 117 091
Moravská plynárenská s.r.o. 1 307 839 773 738
Nano Green s.r.o. 439 473 477 468 468
Národní energie a.s. 300 314 324 341 353
NWT a.s. 350 199 196 167 166
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 124 119 117 113 105
Pražská energetika, a.s. 24 748 25 224 25 506 25 584 25 540
Pražská plynárenská, a.s. 386 152 385 199 384 620 382 946 381 851
PRIMAGAS s.r.o. 681 672 662 649 627
První česká energie a.s. 1 677 1 775 1 894 2 209 2 202
První moravská plynární s.r.o. 267 262
QUANTUM, a.s. 6 702 6 523 6 508 6 554 6 552
Rodinná energie a.s. 1 536 1 172 1 127 1 059 1 026
SFORP s.r.o. 409 412 412 363 335
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 581 581 579 579 581
SPP CZ, a.s. 17 002 17 445 17 498 17 499 17 538
Strong energy s.r.o. 663 660 658 649 636
TEDOM energie s.r.o. 1 515 1 622 1 731 1 761 1 811
Teplárny Brno, a.s. 1 054 1 070 1 092 1 099 1 105
TGC Energie s.r.o. 9 597 9 519 9 579 9 628 9 769
TRAXELL s.r.o. 443 274 234 220 212
Utylis Energie s.r.o. 3 860 3 812 3 615 3 584 3 555
VEMEX Energie a.s. 9 850 8 237 7 791 7 091 6 916
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 1 762 1 779 1 786 1 791 1 799
VNG Energie Czech s.r.o. 475 475 475 481 483
Východočeská energie s.r.o. 194 193 193 194 193

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé plynu, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.