Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření
OPM A B Cm C
Leden 29 664 679 6 434 28 545
Únor 14 312 12 0 7 14 293
Březen 13 662 3 0 18 13 641
Duben 16 772 30 0 5 16 737
Květen 18 124 8 1 3 18 112
Červen 16 545 12 0 8 16 525
Červenec 15 022 18 0 17 14 987
Srpen 12 680 9 0 9 12 662
Září 13 992 15 0 13 13 964
Říjen 17 627 19 1 16 17 591
Listopad 16 651 8 0 10 16 633
Prosinec 16 274 6 0 12 16 256
Celkem rok 201 325 819 8 552 199 946
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B =ostatní průběhové měření,
  Cm = neprůběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření s jiným než měsíčním odečtem
  Dopočtová = tzv. dopočtová OPM za síť vyjadřující ztráty v síti, změnu akumulace, příp. neměřenou vlastní spotřebu

Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:

 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie zákazníka
  VO = velkoodběratel,
  SO = střední odběratel,
  MO = maloodběratel,
  DOM = domácnost
Poznámka: Údaje v tabulce nezohledňují případy, kdy po dokončení procesu změny dodavatele je u OPM původní a nový dodavatel identický, kromě případů, kdy odběrné místo přešlo z režimu „dodavatel poslední instance“ do režimu „standardní dodávka“, přičemž dodávku plynu v obou režimech zajišťuje stejný dodavatel plynu. Případy, kdy došlo ke změně subjektu zúčtování, aniž by došlo ke změně dodavatele, případně kdy došlo k prodloužení dodávky stávajícího dodavatele, nejsou považovány za změnu dodavatele a v tabulce nejsou zahrnuty.