Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření
OPM A B Cm C
Leden 73 927 876 11 535 72 505
Únor 26 488 22 0 41 26 425
Březen 17 982 10 0 10 17 962
Duben 15 887 35 1 10 15 841
Květen 12 410 18 0 12 12 380
Červen 12 680 9 0 9 12 662
Červenec 12 049 73 0 27 11 949
Srpen 8 471 66 0 123 8 282
Září 16 892 16 2 13 16 861
Říjen 22 523 56 1 18 22 448
Listopad 13 652 27 0 14 13 611
Prosinec 10 662 10 0 7 10 645
Celkem rok 243 623 1 218 15 819 241 571
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B =ostatní průběhové měření,
  Cm = neprůběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření s jiným než měsíčním odečtem
  Dopočtová = tzv. dopočtová OPM za síť vyjadřující ztráty v síti, změnu akumulace, příp. neměřenou vlastní spotřebu

Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:

 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie zákazníka
  VO = velkoodběratel,
  SO = střední odběratel,
  MO = maloodběratel,
  DOM = domácnost
Poznámka: Údaje v tabulce nezohledňují případy, kdy po dokončení procesu změny dodavatele je u OPM původní a nový dodavatel identický, kromě případů, kdy odběrné místo přešlo z režimu „dodavatel poslední instance“ do režimu „standardní dodávka“, přičemž dodávku plynu v obou režimech zajišťuje stejný dodavatel plynu. Případy, kdy došlo ke změně subjektu zúčtování, aniž by došlo ke změně dodavatele, případně kdy došlo k prodloužení dodávky stávajícího dodavatele, nejsou považovány za změnu dodavatele a v tabulce nejsou zahrnuty.