Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,47 2 419,6 0,0 852,0
2 41,03 3 070,6 0,0 1 489,3
3 41,00 2 811,8 0,0 1 138,5
4 39,50 2 823,8 0,0 1 178,4
5 40,35 2 765,3 0,0 1 026,0
6 41,00 2 723,9 0,0 1 210,5
7 51,58 2 643,2 0,0 687,6
8 64,00 2 413,7 0,0 10,8
9 69,00 2 230,1 0,0 141,3
10 63,93 2 066,1 79,7 0,0
11 57,00 2 214,8 0,0 88,9
12 51,71 2 289,6 0,0 110,0
13 48,30 2 472,8 150,0 0,0
14 45,26 2 297,7 172,6 0,0
15 41,96 2 087,5 164,1 0,0
16 40,99 2 308,0 127,1 0,0
17 41,91 2 459,5 218,6 0,0
18 44,83 2 063,6 466,9 0,0
19 49,05 2 105,3 720,0 0,0
20 53,83 3 188,5 721,0 0,0
21 47,52 2 534,6 733,0 0,0
22 40,68 1 577,0 165,4 0,0
23 36,65 1 486,1 0,0 89,9
24 30,69 1 746,0 0,0 448,0
Celkem 56 799,1 3 718,4 8 471,2
SPOT MARKET INDEX -  27.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,80 7,82 pokles
PEAK LOAD 50,65 9,31 pokles
OFFPEAK LOAD 42,96 5,98 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 799,1
PEAK LOAD 27 783,5
OFFPEAK LOAD 29 015,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)