Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,20 2 392,6 0,0 882,4
2 31,04 2 476,4 0,0 959,5
3 30,55 2 348,5 0,0 1 288,1
4 29,85 2 421,4 0,0 1 283,7
5 30,67 2 824,4 0,0 1 276,1
6 34,51 2 104,5 0,0 675,4
7 43,07 2 460,4 0,0 1 258,6
8 51,29 2 466,1 0,0 779,2
9 53,01 2 505,2 0,0 811,8
10 51,72 2 370,2 0,0 610,4
11 47,00 2 295,4 0,0 703,4
12 46,85 2 404,0 0,0 838,6
13 44,39 2 514,5 0,0 962,8
14 43,03 2 775,0 0,0 1 183,0
15 42,45 2 725,9 0,0 1 135,1
16 40,00 2 696,0 0,0 1 092,5
17 39,11 2 550,6 0,0 984,9
18 40,32 2 558,3 0,0 929,7
19 42,70 2 156,3 0,0 395,1
20 46,48 2 196,5 0,0 61,8
21 45,81 2 135,0 0,0 149,4
22 38,82 1 717,5 0,0 94,9
23 33,82 1 774,7 0,0 467,5
24 28,00 2 080,2 0,0 645,6
Celkem 56 949,6 0,0 19 469,5
SPOT MARKET INDEX -  28.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,28 13,93 pokles
PEAK LOAD 44,76 11,63 pokles
OFFPEAK LOAD 35,80 16,67 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 949,6
PEAK LOAD 29 747,9
OFFPEAK LOAD 27 201,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)