Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,12 2 791,2 0,0 1 188,0
2 22,82 2 722,8 0,0 1 175,4
3 20,85 2 986,1 0,0 1 446,8
4 19,43 2 659,2 0,0 1 429,6
5 22,50 2 706,2 0,0 1 341,5
6 27,84 2 192,7 0,0 1 008,9
7 36,13 1 745,7 0,0 605,6
8 44,60 1 973,4 0,0 263,9
9 48,00 2 222,3 0,0 229,8
10 44,00 1 813,4 316,2 0,0
11 38,28 1 953,1 355,1 0,0
12 37,82 1 868,4 253,7 0,0
13 36,54 2 173,3 376,2 0,0
14 36,66 2 100,2 120,3 0,0
15 35,86 1 789,7 100,0 0,0
16 36,90 1 851,3 0,0 140,0
17 38,71 1 726,6 0,0 139,6
18 43,40 1 780,6 0,0 548,5
19 50,56 1 965,0 0,0 668,8
20 58,60 1 544,7 0,0 175,0
21 58,67 2 146,8 0,0 335,0
22 48,60 2 141,3 0,0 720,3
23 45,00 2 366,5 0,0 793,6
24 38,20 2 749,8 0,0 903,7
Celkem 51 970,3 1 521,5 13 114,0
SPOT MARKET INDEX -  29.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,09 5,44 pokles
PEAK LOAD 42,11 5,92 pokles
OFFPEAK LOAD 34,06 4,86 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 970,3
PEAK LOAD 22 788,6
OFFPEAK LOAD 29 181,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)