Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 31.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 8,59 2 544,5 0,0 1 007,5
2 10,31 3 014,6 0,0 1 460,1
3 7,30 3 376,5 0,0 1 885,0
4 9,44 3 333,2 0,0 1 883,0
5 8,20 3 299,5 0,0 1 879,0
6 9,97 3 074,4 0,0 1 676,2
7 15,68 2 465,3 0,0 1 172,5
8 22,58 2 053,5 0,0 803,9
9 29,91 1 912,6 0,0 642,9
10 34,91 1 952,9 0,0 256,1
11 35,40 1 917,9 0,0 210,9
12 35,00 1 949,0 0,0 297,0
13 33,96 2 020,5 0,0 186,8
14 30,58 2 179,7 0,0 139,7
15 29,09 2 197,1 0,0 127,9
16 29,54 2 320,7 0,0 350,9
17 29,89 2 259,6 0,0 325,7
18 30,96 2 322,5 0,0 713,3
19 35,80 2 045,8 0,0 665,2
20 38,93 1 981,6 0,0 388,5
21 37,60 2 098,0 0,0 330,7
22 33,19 1 949,8 0,0 505,6
23 30,05 2 266,9 0,0 745,6
24 24,38 2 291,1 0,0 718,5
Celkem 56 827,2 0,0 18 372,5
SPOT MARKET INDEX -  31.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 25,47 3,34 pokles
PEAK LOAD 32,83 31,58 nárůst
OFFPEAK LOAD 18,11 34,72 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 827,2
PEAK LOAD 25 059,9
OFFPEAK LOAD 31 767,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)