Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 16,01 1 857,1 0,0 131,2
2 12,51 1 759,4 0,0 350,4
3 10,00 2 177,5 0,0 838,2
4 9,50 2 167,1 0,0 833,2
5 9,00 2 169,5 0,0 794,0
6 10,44 2 038,8 0,0 737,7
7 12,99 2 159,0 0,0 975,3
8 16,23 1 919,8 0,0 526,1
9 19,60 1 505,2 0,0 12,1
10 17,80 1 850,7 258,1 0,0
11 10,00 2 104,8 461,0 0,0
12 5,72 2 243,5 441,2 0,0
13 0,51 2 654,3 547,3 0,0
14 0,01 2 929,6 704,5 0,0
15 0,01 2 802,8 555,8 0,0
16 0,90 2 135,6 0,0 19,0
17 6,10 1 781,6 30,5 0,0
18 21,94 1 708,4 15,0 0,0
19 32,56 2 417,3 0,0 496,2
20 37,12 1 941,4 0,0 50,6
21 35,38 1 884,1 0,0 233,4
22 31,65 2 055,8 0,0 203,4
23 28,63 2 386,5 0,0 614,4
24 23,97 2 364,6 0,0 552,7
Celkem 51 014,4 3 013,4 7 367,9
SPOT MARKET INDEX -  07.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 15,36 57,25 pokles
PEAK LOAD 12,69 65,53 pokles
OFFPEAK LOAD 18,03 48,57 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 014,4
PEAK LOAD 26 075,2
OFFPEAK LOAD 24 939,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)