Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 31,55 1 424,0 0,0 212,5
2 28,08 1 918,2 0,0 480,0
3 27,42 2 013,9 0,0 749,4
4 26,58 2 156,6 0,0 874,7
5 26,36 2 170,2 0,0 896,4
6 27,35 1 945,6 0,0 627,4
7 30,10 1 495,6 0,0 233,7
8 32,40 1 622,2 200,4 0,0
9 33,28 1 744,2 330,8 0,0
10 33,83 1 550,1 247,1 0,0
11 31,14 1 763,2 326,8 0,0
12 29,05 2 041,1 432,0 0,0
13 27,48 2 334,0 398,8 0,0
14 24,48 2 731,1 275,7 0,0
15 22,07 2 542,6 174,3 0,0
16 24,00 2 616,3 105,7 0,0
17 25,14 2 679,9 203,3 0,0
18 29,56 1 651,2 0,0 95,6
19 36,22 1 796,0 0,0 301,5
20 40,72 1 778,8 502,9 0,0
21 42,22 2 052,1 640,7 0,0
22 39,85 1 794,7 57,8 0,0
23 37,00 2 369,3 0,0 822,6
24 32,30 2 773,7 0,0 1 020,9
Celkem 48 964,6 3 896,3 6 314,7
SPOT MARKET INDEX -  21.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 30,76 20,04 pokles
PEAK LOAD 29,75 24,28 pokles
OFFPEAK LOAD 31,77 15,62 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 48 964,6
PEAK LOAD 25 228,5
OFFPEAK LOAD 23 736,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)