Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.04.2018

SPOT MARKET INDEX -  26.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 32,78 11,27 nárůst 51 148,0 nárůst
PEAK LOAD 34,80 20,71 nárůst 27 791,7 nárůst
OFFPEAK LOAD 30,75 2,19 nárůst 23 356,3 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 26.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,71 1 944,8 465,9 0,0
2 21,50 1 679,9 0,0 108,1
3 17,93 1 566,2 0,0 62,0
4 18,23 1 393,2 40,9 0,0
5 20,36 1 638,0 158,1 0,0
6 25,22 1 856,5 613,7 0,0
7 36,93 1 911,9 194,2 0,0
8 42,79 3 000,3 858,6 0,0
9 42,89 2 457,9 726,7 0,0
10 39,64 2 427,8 836,7 0,0
11 34,90 2 434,9 797,3 0,0
12 33,75 2 519,7 808,0 0,0
13 34,99 2 522,4 731,0 0,0
14 34,99 2 552,4 696,0 0,0
15 28,50 2 681,2 707,0 0,0
16 28,50 2 585,6 654,4 0,0
17 27,99 2 339,6 423,9 0,0
18 30,93 1 818,6 0,0 113,4
19 37,60 1 751,8 0,0 301,9
20 42,95 1 699,8 370,0 0,0
21 44,61 2 177,4 782,0 0,0
22 42,40 1 901,0 15,4 0,0
23 40,06 1 921,9 0,0 146,9
24 34,30 2 365,2 0,0 625,9
Celkem 51 148,0 9 879,8 1 358,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)