Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,71 1 944,8 465,9 0,0
2 21,50 1 679,9 0,0 108,1
3 17,93 1 566,2 0,0 62,0
4 18,23 1 393,2 40,9 0,0
5 20,36 1 638,0 158,1 0,0
6 25,22 1 856,5 613,7 0,0
7 36,93 1 911,9 194,2 0,0
8 42,79 3 000,3 858,6 0,0
9 42,89 2 457,9 726,7 0,0
10 39,64 2 427,8 836,7 0,0
11 34,90 2 434,9 797,3 0,0
12 33,75 2 519,7 808,0 0,0
13 34,99 2 522,4 731,0 0,0
14 34,99 2 552,4 696,0 0,0
15 28,50 2 681,2 707,0 0,0
16 28,50 2 585,6 654,4 0,0
17 27,99 2 339,6 423,9 0,0
18 30,93 1 818,6 0,0 113,4
19 37,60 1 751,8 0,0 301,9
20 42,95 1 699,8 370,0 0,0
21 44,61 2 177,4 782,0 0,0
22 42,40 1 901,0 15,4 0,0
23 40,06 1 921,9 0,0 146,9
24 34,30 2 365,2 0,0 625,9
Celkem 51 148,0 9 879,8 1 358,2
SPOT MARKET INDEX -  26.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 32,78 11,27 nárůst
PEAK LOAD 34,80 20,71 nárůst
OFFPEAK LOAD 30,75 2,19 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 148,0
PEAK LOAD 27 791,7
OFFPEAK LOAD 23 356,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)