Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 21,71 2 759,8 0,0 780,7
2 20,20 2 778,0 0,0 1 063,8
3 20,96 3 048,2 0,0 1 237,0
4 20,56 3 023,5 0,0 1 115,0
5 23,65 2 776,3 0,0 821,2
6 27,67 2 665,3 0,0 691,6
7 40,20 2 079,2 0,0 15,1
8 44,56 2 034,8 43,0 0,0
9 44,00 2 443,6 0,0 509,1
10 40,34 2 326,9 0,0 142,9
11 36,41 2 526,9 0,0 135,8
12 35,06 2 678,3 0,0 114,0
13 32,80 2 536,1 0,0 41,1
14 31,88 2 595,3 98,1 0,0
15 31,80 2 603,3 182,7 0,0
16 31,52 2 417,6 110,0 0,0
17 35,82 2 183,7 188,0 0,0
18 39,18 2 126,5 193,4 0,0
19 43,10 1 924,7 0,0 53,9
20 43,58 1 900,8 101,9 0,0
21 45,40 2 009,3 363,0 0,0
22 43,00 2 157,2 392,8 0,0
23 36,76 2 085,3 43,6 0,0
24 28,60 1 943,7 0,0 163,9
Celkem 57 624,3 1 716,5 6 885,1
SPOT MARKET INDEX -  07.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 34,12 84,13 nárůst
PEAK LOAD 37,12 155,12 nárůst
OFFPEAK LOAD 31,11 38,21 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 624,3
PEAK LOAD 28 263,7
OFFPEAK LOAD 29 360,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)