Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 31.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,38 2 152,6 30,0 0,0
2 39,00 2 470,5 0,0 321,0
3 38,51 2 220,9 0,0 416,7
4 37,63 2 230,6 0,0 626,6
5 37,10 2 197,4 0,0 653,6
6 36,80 2 253,9 0,0 505,6
7 41,30 2 776,4 0,0 374,3
8 45,70 2 777,0 0,0 118,6
9 48,01 3 230,7 1 925,8 0,0
10 43,40 3 334,3 1 878,1 0,0
11 41,30 3 437,9 2 000,0 0,0
12 40,53 3 500,0 2 000,0 0,0
13 38,90 3 537,5 2 000,0 0,0
14 37,90 3 531,3 2 000,0 0,0
15 37,40 3 419,7 2 000,0 0,0
16 37,51 3 316,2 2 000,0 0,0
17 38,90 3 281,7 2 000,0 0,0
18 43,50 3 251,8 2 000,0 0,0
19 48,00 2 569,4 0,0 271,6
20 49,50 2 628,4 0,0 310,1
21 52,00 3 035,6 1 714,9 0,0
22 50,00 3 278,8 1 972,0 0,0
23 47,50 2 577,2 0,0 218,5
24 42,70 2 472,3 1 506,3 0,0
Celkem 69 482,1 25 027,1 3 816,6
SPOT MARKET INDEX -  31.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 42,27 13,33 pokles
PEAK LOAD 42,07 21,00 pokles
OFFPEAK LOAD 42,47 4,11 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 482,1
PEAK LOAD 39 038,9
OFFPEAK LOAD 30 443,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)