Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,20 2 058,3 349,0 0,0
2 38,43 2 220,9 0,0 398,4
3 37,30 2 545,4 0,0 623,3
4 36,65 2 980,5 0,0 854,7
5 36,85 2 842,6 0,0 851,7
6 39,13 2 166,0 0,0 427,0
7 46,90 2 488,4 0,0 122,2
8 55,31 2 764,2 79,9 0,0
9 61,50 3 563,1 1 990,5 0,0
10 59,60 3 615,9 2 000,0 0,0
11 57,50 2 838,7 4,0 0,0
12 57,30 3 070,8 5,0 0,0
13 54,50 3 109,6 0,0 0,0
14 52,52 2 836,6 0,0 0,0
15 51,00 2 700,8 0,0 0,0
16 51,80 2 653,8 2,0 0,0
17 52,23 2 600,2 3,0 0,0
18 55,00 2 547,8 4,0 0,0
19 57,95 2 486,3 47,0 0,0
20 58,70 2 494,4 0,0 22,7
21 57,50 2 594,3 10,0 0,0
22 55,34 2 500,8 9,2 0,0
23 53,00 2 428,4 95,1 0,0
24 46,55 2 324,5 0,0 108,0
Celkem 64 432,3 4 598,7 3 408,0
SPOT MARKET INDEX -  01.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,57 19,64 nárůst
PEAK LOAD 55,80 32,64 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,35 6,78 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 432,3
PEAK LOAD 34 518,0
OFFPEAK LOAD 29 914,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)