Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,87 2 425,3 0,0 823,1
2 40,03 2 502,1 0,0 911,1
3 38,45 2 802,7 0,0 1 192,2
4 38,00 3 022,6 0,0 1 360,0
5 36,70 2 826,6 0,0 1 225,6
6 39,80 1 962,5 0,0 523,4
7 49,13 2 808,2 1 366,6 0,0
8 61,00 3 403,1 1 786,9 0,0
9 63,30 3 571,7 1 763,1 0,0
10 60,90 3 653,9 1 912,6 0,0
11 56,38 3 579,1 2 000,0 0,0
12 56,29 3 665,3 2 000,0 0,0
13 53,50 3 731,0 2 000,0 0,0
14 51,94 3 702,5 2 000,0 0,0
15 52,00 3 601,0 2 000,0 0,0
16 53,71 3 543,4 2 000,0 0,0
17 54,00 3 495,1 2 000,0 0,0
18 59,00 3 458,3 1 993,8 0,0
19 63,34 3 302,6 1 692,8 0,0
20 68,01 3 378,1 1 774,3 0,0
21 65,00 3 481,0 2 000,0 0,0
22 57,19 3 339,8 2 000,0 0,0
23 53,20 2 781,1 0,0 552,3
24 47,50 2 540,1 0,0 618,1
Celkem 76 577,1 30 290,1 7 205,8
SPOT MARKET INDEX -  07.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,51 2,34 pokles
PEAK LOAD 57,70 1,69 pokles
OFFPEAK LOAD 47,32 3,11 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 76 577,1
PEAK LOAD 42 682,0
OFFPEAK LOAD 33 895,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)