Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 39,50 2 147,8 0,0 101,0
2 36,40 2 023,0 0,0 77,3
3 33,30 2 161,5 0,0 109,1
4 32,63 2 290,5 0,0 210,9
5 31,50 2 173,0 0,0 134,6
6 29,82 2 121,8 0,0 33,8
7 29,50 2 117,9 0,0 91,3
8 31,60 2 049,7 115,9 0,0
9 33,72 1 923,9 0,0 15,2
10 33,50 2 552,1 38,0 0,0
11 31,80 2 603,2 13,0 0,0
12 31,76 2 459,5 12,0 0,0
13 31,20 2 593,1 13,0 0,0
14 30,15 2 668,5 13,0 0,0
15 28,18 2 592,5 37,0 0,0
16 28,62 2 479,0 37,0 0,0
17 31,12 2 334,4 37,0 0,0
18 34,00 2 202,8 123,0 0,0
19 42,12 2 156,2 143,7 0,0
20 47,20 2 175,4 113,8 0,0
21 48,70 2 588,6 197,0 0,0
22 48,70 2 371,3 142,9 0,0
23 49,34 2 226,6 67,8 0,0
24 42,16 2 082,9 58,1 0,0
Celkem 55 095,2 1 162,2 773,2
SPOT MARKET INDEX -  10.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 35,69 13,79 pokles
PEAK LOAD 33,61 18,56 pokles
OFFPEAK LOAD 37,76 9,06 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 55 095,2
PEAK LOAD 28 740,6
OFFPEAK LOAD 26 354,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)