Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,90 2 232,9 53,8 0,0
2 35,31 2 309,1 0,0 217,0
3 34,32 2 821,0 0,0 513,1
4 34,29 3 191,9 0,0 567,2
5 34,47 3 139,1 0,0 640,9
6 38,59 2 210,7 194,6 0,0
7 52,56 3 273,1 1 908,8 0,0
8 61,88 3 072,2 1 550,0 0,0
9 64,64 3 025,7 1 550,0 0,0
10 62,35 3 126,0 1 550,0 0,0
11 56,00 3 305,1 1 550,0 0,0
12 54,70 3 210,7 1 550,0 0,0
13 52,50 3 267,2 1 550,0 0,0
14 50,50 3 253,8 1 550,0 0,0
15 48,88 3 123,3 1 550,0 0,0
16 50,43 3 041,4 1 550,0 0,0
17 51,50 2 989,7 1 550,0 0,0
18 54,50 3 014,9 1 550,0 0,0
19 58,35 2 923,9 1 550,0 0,0
20 62,45 2 985,3 1 550,0 0,0
21 57,65 3 001,7 1 550,0 0,0
22 54,00 2 977,4 1 550,0 0,0
23 52,49 2 857,1 1 550,0 0,0
24 46,64 2 663,4 1 550,0 0,0
Celkem 71 016,6 28 507,2 1 938,2
SPOT MARKET INDEX -  11.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,29 40,91 nárůst
PEAK LOAD 55,57 65,34 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,01 19,20 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 016,6
PEAK LOAD 37 267,0
OFFPEAK LOAD 33 749,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)