Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,80 2 642,7 1 550,0 0,0
2 39,30 2 605,9 1 550,0 0,0
3 37,60 2 329,6 1 383,7 0,0
4 37,89 2 654,3 1 141,7 0,0
5 37,41 2 644,9 1 297,1 0,0
6 39,37 2 740,7 1 521,1 0,0
7 47,74 3 002,2 1 550,0 0,0
8 56,00 3 178,8 1 550,0 0,0
9 61,36 3 209,2 1 550,0 0,0
10 58,54 3 220,4 1 550,0 0,0
11 56,96 3 247,8 1 550,0 0,0
12 56,07 3 319,9 1 550,0 0,0
13 52,55 3 298,7 1 550,0 0,0
14 50,80 3 274,6 1 550,0 0,0
15 50,11 3 298,3 1 550,0 0,0
16 50,31 3 125,8 1 550,0 0,0
17 50,93 3 079,7 1 550,0 0,0
18 51,77 3 070,9 1 550,0 0,0
19 53,81 2 999,9 1 550,0 0,0
20 54,96 2 991,5 1 550,0 0,0
21 52,40 3 109,6 1 550,0 0,0
22 49,50 3 057,0 1 550,0 0,0
23 47,73 2 885,0 1 550,0 0,0
24 43,62 2 587,7 1 550,0 0,0
Celkem 71 575,1 36 343,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  12.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,06 2,45 pokles
PEAK LOAD 54,01 2,81 pokles
OFFPEAK LOAD 44,11 2,00 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 575,1
PEAK LOAD 38 136,7
OFFPEAK LOAD 33 438,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)